Bejelentkezés

Új vagy első jelszó kérése

Természettudás Főiskolája

TTF

Eszterházy Károly Főiskola

EKF

Acta Biologica Plantarum Agriensis

abpacover

Annales Mathematicae et Informaticae

amicover

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona

főiskolai docens
Földrajzi és Környezettudományi Intézet
Földrajz Tanszék

Tudományos fokozat, cím

 • Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanítás korszerű módszerei – A számítógéppel segített oktatás lehetőségei.
  PhD, Természettudományok, Földtudományok (2008)

Folyóiratcikk

 1. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regionale Veränderungen in Mitteleuropa basierend auf globalen Klimamodellen, rückskaliert durch die MAGICC/SCENGEN 5.3 diagnostische Software.
  Humboldt-TÁMOP für den UMwelt und KLlimaschutz (Palocz-Andresen, M., Németh R. und Szalay D., verf.), megjelenés alatt

 2. Pajtókné Tari Ilona:
  Analysis of basin effects in climate and climate changes.
  Geographical Research and Cross-Border Cooperation with the Lower Basin of the Danube. (Bajmóczy P. , megjelenés alatt

 3. Pajtókné Tari Ilona:
  A medence-jelleg tükröződése hazánk éghajlatában és annak változásaiban.
  Környezeti változások és az Alföld. A Nagyalföld Alapítvány Kötetei 7., 233 - 245 (2011)

 4. Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona, Mika János:
  Satellite observations for climate change.
  A Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei 13, 217 - 222 (2011)

 5. Mika János, Kiss Barabara, Pajtókné Tari Ilona:
  A klímaváltozás sztereotípiái.
  Természet Világa 142: 6, 244 - 247 (2011)

 6. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán, Varga Gábor:
  A globális klímamodell-futások és empirikus éghajlati forgatókönyvek, mint a múltbeli eltérések területi eloszlása közelítései.
  Környezettörténet 2, 215 - 231 (2011)

 7. Pajtókné Tari Ilona, Mika János:
  Zonality and continentality in fields of global climate changes.
  A Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei XVIII. Természettudom 18: 13, 191 - 196 (2011)

 8. Horváth Szilvia, Jankó Szép István, Mika János, Makra László, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán:
  Effect of evapotranspiration parameterisation on the Palmer Drought Severity Index.
  Physics and Chemisrty of the Earth volume 35., 11 - 18 (2010)
  Impakt faktor: 1,138

 9. Pajtókné Tari Ilona:
  A számítógép, mint taneszköz jelentősége a földrajztanításban.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae 2, 7 - 29 (2009)

 10. Leskó Gabriella, Katona Ildikó, Pajtókné Tari Ilona, Kárász Imre:
  A környezettan-tanár elektronikus eszközkészlete.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis XXXV. Sectio Pericemonologia 3, 3 - 9 (2008)

 11. Pajtókné Tari Ilona:
  Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből I. Learning Resource Exchange (LRE).
  Földrajzi Közlemények. 132.1., 63 - 69 (2008)

 12. Pajtókné Tari Ilona:
  Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás szemszögéből II. Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT).
  Földrajzi Közlemények 132.1, 191 - 199 (2008)

 13. Pajtókné Tari Ilona:
  Földrajztanítás az információs társadalomban. nEtSZKÖZKÉSZLET – a földrajztanár elektronikus eszközkészlete.
  Iskolakultúra 4, 93 - 101 (2007)

 14. Pajtókné Tari Ilona:
  Kalandozás az Andok hegyláncai között. Salar de Uyuni (Salar de Tunupa).
  Földgömb XXIV.: 3, 18 - 25 (2006)

 15. Pajtókné Tari Ilona:
  Értékek és normák az alkalmazásra orientált holland földrajztanításban.
  Pedagógusképzés 4 (33): 3-4, 111 - 123 (2006)

 16. Pajtókné Tari Ilona:
  A multimédia, mint taneszköz jelentősége a földrajztanításban.
  Tanárképzés – Szociális képzés – Gyermekvédelem -, 250 - 260 (2006)

 17. Pajtókné Tari Ilona:
  Új célok, új munkaformák a földrajz tanítása során.
  A földrajz tanítása XIII: 4, 16 - 20 (2005)

 18. Pajtókné Tari Ilona:
  „Gondolkodjunk a földrajzon keresztül”.
  Földrajzi Közlemények CXXVIII. (: 1-4, 157 - 161 (2004)

 19. Pajtókné Tari Ilona:
  A Maják földjén.
  Földgömb XVIII: 6, 6 - 20 (2000)

 20. Pajtókné Tari Ilona:
  Új célok, új munkaformák. (Nové ciele, nové formy práce.).
  Katedra 8: 1, 20 - 21 (2000)

 21. Pajtókné Tari Ilona:
  Adalékok a Környezeti Neveléshez.
  ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS. NOVA SERIES TOM. XXI. SEPARATOM. SECTIO GEOGRAPHIE XXI., 87 - 96 (1994)

 22. Pajtókné Tari Ilona:
  A biológia és a földrajz tanításának a kapcsolata a gimnáziumban.
  A biológia tanítása 1, 14 - 18 (1987)

Konferenciacikk

 1. Vida József:
  Környezeti nevelés a Varázstoronyban.
  Környezeti nevelés és tudatformálás, 197 - 208 (2015)
  Magyar Tudomány Ünnepe
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2014.10.10 - 2014.11.12.

 2. Pajtókné Tari Ilona:
  A „medence-jelleg” érvényesülésének empirikus vizsgálata.
  VI. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, 2012, szept. 5-7 (Kiss T. szerk.) 15 o., megjelenés alatt
  VI. Magyar Földrajzi Konferencia
  Szeged, Magyarország, 2012.09.05 - 2012.09.07.

 3. Mika János, Göböly Dorottya, Pajtókné Tari Ilona:
  Zonalitás és kontinentalitás az éghajlatban, annak változékonyságában és változásaiban a globális éghajlati modellek számításai alapján.
  VI. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, 2012, szept. 5-7 (Kiss T. szerk.) 15 o., megjelenés alatt
  VI. Magyar Földrajzi Konferencia
  Szeged, Magyarország, 2012.09.05 - 2012.09.07.

 4. Pajtókné Tari Ilona, Kiss Barbara, Ütőné Visi Judit, Mika János :
  A klímaváltozás oktatása az általánostól a doktori iskoláig.
  VI. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, 2012, szept. 5-7 (Kiss T. szerk.) 15 o., megjelenés alatt
  VI. Magyar Földrajzi Konferencia
  Szeged, Magyarország, 2012.09.05 - 2012.09.07.

 5. Mika János, Pajtókné Tari Ilona:
  Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke oktatási és kutatási tevékenységének meteorológiai kapcsolódásai.
  In: (Pongrácz R., Mészáros R., Dobor L. és Kemenes F., szerk.) Meteorológiai kutatások és oktatás ha, 43 - 49 (2012)
  Meteorológiai kutatások és oktatás hazai felsőoktatási intézményekben
  Bogács, Magyarország, 2012.08.27 - 2012.08.29.

 6. Pajtókné Tari Ilona:
  A klímaváltozás oktatásának lehetőségei a földrajztanításban.
  Hungeo-2012 Magyar Földtudományi Szakemberek XI. Világtalálkozója. Eger, 2012 augusztus 20-25 (Mika , 345 - 351 (2012)
  Hungeo-2012 Magyar Földtudományi Szakemberek XI. Világtalálkozója.
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2012.08.20 - 2012.08.25.

 7. Mika János, Pajtókné Tari Ilona:
  \\\"Környezet nevelés és tudatformálás\\\" könyv és doktori program Egerben.
  Hungeo-2012 Magyar Földtudományi Szakemberek XI. Világtalálkozója. Eger, 2012 augusztus 20-25 (Mika , 345 - 351 (2012)
  Hungeo-2012 Magyar Földtudományi Szakemberek XI. Világtalálkozója
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2012.08.20 - 2012.08.25.

 8. Pajtókné Tari Ilona, Barabás Janka, Kiss Barbara, Mika János:
  A megújuló energiaforrások oktatásának frissítése internetes ismeretekkel.
  Természet -, Műszaki- és Gazdaság-tudományok Alkalmazása 11. Nemzetközi Konferencia Szombathely, 201, megjelenés alatt
  Természet -, Műszaki- és Gazdaság-tudományok Alkalmazása 11. Nemzetközi Konferencia
  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely, Magyarország, 2012.05.19 - 2012.05.19.

 9. Mika János, Göböly Dorottya, Pajtókné Tari Ilona:
  Zonality and continentality of climate, its variability and changes, as simulated by the global climate models.
  12th International GeoConference SGEM. June 17-23 Albena, Bulgaria vol. IV, 453 - 460 (2012)
  12th International GeoConference SGEM.
  Albena, Bulgária, 2012.06.17 - 2012.06.23.

 10. Tomáš Halenka, Mika János, Varga Gábor, Pajtókné Tari Ilona, Pierluigi Calanca:
  Availability, assessment and development of regional climate scenarios for Europe.
  Climate change and agriculture impact (S. Orlandini and P. Nejedlik, eds.) Brussels, 1 - 20 (2012)

 11. Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona, Mika János, Patkós Csaba, Tóth Antal:
  Observed air pollution specifics of the valley-based towns.
  Air and Water Components of the Environment (G. Pandi and F. Moldovan, eds.). Cluj-Napoca, Romania 2, 244 - 252 (2012)
  Air and Water Components of the Environment
  Cluj-Napoca, Románia, 2012.03.23 - 2012.03.24.

 12. Pajtókné Tari Ilona, Ütőné Visi Judit, Mika János:
  Selected topics in education of physical and social geography, emphasised with respect to the climate change.
  4th DidSci Conference July 7-9, 2010, Cracow, Poland, megjelenés alatt

 13. Mika János, Ütőné Visi Judit, Kürti Lívia, Pajtókné Tari Ilona:
  Climatic challenges educated for prospective teachers of geography.
  4th DidSci Conference July 7-9, 2010, Cracow, Poland, megjelenés alatt

 14. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regional climate scenarios based on global climate models.
  Summer School on ‘Climate Change and Impact to Agriculture’, 1 - 7 (2011)

 15. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regional climate changes in Central Europe based on global climate models.
  Természet- és Műszaki- és Gazdaságtudományok alkalmazása 9. Nemzetközi Konferencia, megjelenés alatt

 16. Pajtókné Tari Ilona:
  GEOGRAPHY NETQUIPMENT: An Elearning Tool with Quantified effects on ICT competence.
  Curriculum Making in Geography., 156 - 164 (2011)
  London Symposium 2011.Curriculum Making in Geography.
  London University, London, Egyesült Királyság, 2011.04.18 - 2011.04.20.

 17. Mika János, Pajtókné Tari Ilona:
  Ideas and Practices for Education about Climate Change.
  London Symposium 2011. Curriculum Making in Geography, 129 - 136 (2011)
  London Symposium 2011. 18-20 April 2011.
  London Egyetem, London, Egyesült Királyság, 2011.04.18 - 2011.04.20.

 18. Pajtókné Tari Ilona:
  Elektronikus tananyagok használata a földrajztanárok képzésében..
  Agria Media 2008. „The WEB 2.0 is one the most important preconditions for the launching of effectiv, 396 - 408 (2011)
  Agria Media 2008. „The WEB 2.0 is one the most important preconditions for the launching of effectiv
  EKF, Eger, Magyarország, 2008.10.27 - 2008.10.28.

 19. Vida József, Pénzesné Kónya Erika, Dr. Pajtókné Tari Ilona, Murányi Zoltán, Mika János:
  Moments of school subjects promoted by climate change. In: Responsibility, Challenge and Support in Teachers\' Life-Long rofessional Development. ATEE 2010 Annual Conference Proceedings (Mészáros Gy. and Falus I., eds.).
  ATEE 2010 Annual Conference Budapest, 49 - 66 (2011)
  ATEE 2010 Annual Conference
  Budapest, Magyarország, 2010.08.26 - 2010.08.30.
  [követ] [.pdf]

 20. Pajtókné Tari Ilona, Vida József, Murányi Zoltán, Pénzesné Kónya Erika, Mika János:
  Moments of School Subjects Promoted by Climate Change.
  RESPONSIBILITY, CHALLENGE AND SUPPORT IN TEACHERS’ LIFE-LONG PROFESSIONAL DEVELOPMENT. ATEE 2010 AN, 49 - 66 (2011)
  RESPONSIBILITY, CHALLENGE AND SUPPORT IN TEACHERS’ LIFE-LONG PROFESSIONAL DEVELOPMENT. ATEE 2010 AN
  Brüsszel, Belgium, 2011.02.10 - 2011.02.15.

 21. Pajtókné Tari Ilona:
  Közoktatási és felsőoktatási célú elektronikus tananyagfejlesztés az EKF Földrajz Tanszékén.
  Magyar Földrajzi Konferencia, megjelenés alatt
  V. Magyar Földrajzi Konferencia
  Pécs, Magyarország, 2010.11.04 - 2010.11.06.

 22. Ütőné Visi Judit, Pajtókné Tari Ilona, Kiss B., Konczné Jobbágy E., Mika János:
  Oktatási segédlet a klímaváltozás szakköri feldolgozásához földrajztanároknak.
  Magyar Földrajzi Konferencia, 1 - 2 (2011)
  V. Magyar Földrajzi Konferencia
  Pécs, Magyarország, 2010.11.04 - 2010.11.06.

 23. Mika János, Kürti Lívia, Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal:
  Környezeti- és oktatási jellemzők hazai városrangsorai.
  X. Természet-, Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása, 1 - 8 (2011)
  X. Természet-, Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása
  NYME, Szombathely, Magyarország, 2011.05.21 - 2011.05.21.

 24. Kiss Barbara, Konczné Jobbágy Eszter, Mika János, Ütőné Visi Judit, Pajtókné Tari Ilona:
  Nevelési tapasztalatok és lehetőségek az éghajlatváltozás aprópóján. In: Környezettudatos energiatermelés és –felhasználás.
  II. Környezet és Energia Konferencia előadásai, 303 - 309 (2011)
  II. Környezet és Energia Konferencia
  Debrecen, Debrecen, Magyarország, 2011.11.25 - 2011.11.26.

 25. Pajtókné Tari Ilona, Kiss Barbara, Ruszkai Csaba, Mika János:
  A megújuló energiák internetes forrásainak felhasználása a földrajzoktatásban. In: Környezettudatos energiatermelés és –felhasználás.
  II. Környezet és Energia Konferencia előadásai, 310 - 316 (2011)
  II. Környezet és Energia Konferencia
  Debrecen, Debrecen, Magyarország, 2011.11.25 - 2011.11.26.

 26. Pajtókné Tari Ilona, Mika János, Ütőné Visi Judit, Koncz-Jobbágy Eszter:
  Initiatives for geography education of and by climate change.
  Természet -, Műszaki- és Gazdaság-tudományok Alkalmazása 10. Nemzetközi Konferencia Szombathely CD-R, 1 - 8 (2011)
  Természet -, Műszaki- és Gazdaság-tudományok Alkalmazása 10. Nemzetközi Konferencia Szombathely
  Szombathely, Szombathely, Magyarország, 2011.05.21 - 2011.05.21.

 27. Kiss Barbara, Konczné Jobbágy Eszter, Mika János, Ütőné Visi Judit, Pajtókné Tari Ilona:
  A klímaváltozás oktatásának tapasztalatai három hazai iskolában.
  Természettudomány tanítása korszerűen és vonzón, 447 - 452 (2011)
  Természettudomány tanítása korszerűen és vonzón
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2011.08.23 - 2011.08.25.

 28. Pajtókné Tari Ilona, Mika János:
  A földrajztanulás motiválása a klímaváltozáshoz kapcsolódva.
  Természettudomány tanítása korszerűen és vonzón, 467 - 473 (2011)
  Természettudomány tanítása korszerűen és vonzón
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2011.08.23 - 2011.08.25.

 29. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Ruszkai Csaba, Kiss Barbara:
  A földrajzoktatás új fejezete: a megújuló energiaforrások.
  Természettudomány tanítása korszerűen és vonzón, 452 - 456 (2011)
  Természettudomány tanítása korszerűen és vonzón
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2011.08.23 - 2011.08.25.

 30. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regional climate scenarios based on GCM outputs.
  XXVth Conference of the Danube Countries CD-ROM, 1 - 11 (2011)
  XXVth Conference of the Danube Countries
  Budapest, Budapest, Magyarország, 2011.06.16 - 2011.06.16.

 31. Pajtókné Tari Ilona, Mika János, Utasi Zoltán:
  Satellite observations for education of climate change.
  Air and water components of the Environment, 122 - 130 (2011)
  Air and water components of the Environment
  Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Románia, 2011.03.18 - 2011.03.19.

 32. Kertész Ádám, Pajtókné Tari Ilona, Kürti Lívia, Mika János:
  A klímaváltozás hegyvidéki sajátosságai és várható következményei Észak-Magyarországon.
  Geográfia 2010, megjelenés alatt
  Geográfia 2010
  Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország, 2011.11.04 - 2011.11.06.

 33. Kertész Ádám, Dr. Pajtókné Tari Ilona, Kürti Lívia, Mika János:
  A klímaváltozás hegyvidéki sajátosságai és várható következményei Észak-Magyarországon.
  Geográfia 2010, megjelenés alatt
  Geográfia 2010
  Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország, 2010.11.04 - 2010.11.06.
  [.pdf]

 34. Mika János, Ütőné Visi Judit, Kürti Lívia, Dr. Pajtókné Tari Ilona:
  Atmospheric challenges in curricula for teachers of geography.
  TEACHER OF THE 21ST CENTURY: QUALITY EDUCATION FOR QUALITY TEACHING, 163 - 170 (2010)
  TEACHER OF THE 21ST CENTURY: QUALITY EDUCATION FOR QUALITY TEACHING
  University of Latvia, Riga, Lettország, 2010.05.06 - 2010.05.08.
  [.pdf]

 35. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán:
  A globális klímamodellek projekciói mint a múltbeli eltérések térbeli eloszlásának közelítései.
  Környezettörténeti Konferencia, 67 - 68 (2010)

 36. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán, Varga Gábor:
  A globális klímamodell-futások és empirikus éghajlati forgatókönyvek, mint a múltbeli eltérések területi eloszlása közelítései.
  Környezettörténet 2, 67 - 68 (2010)

 37. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Dr. Pajtókné Tari Ilona:
  Az éghajlat változásai Európában a következő 50 évben a MAGICC SCENGEN 5.3 program alapján.
  Tájökológiai kutatások 2010, 163 - 169 (2010)
  [.pdf]

 38. Pajtókné Tari Ilona:
  GEOGRAPHY nEtQUIPMENT : E-Learning in Face-to-face Environment with Quantified Effects on ICT Competence..
  IASK National Conference, Teaching and Learning 2010, 454 - 461 (2010)
  IASK National Conference, Teaching and Learning 2010.
  Sevilla, Spanyolország, 2010.11.29 - 2010.12.01.

 39. Pajtókné Tari Ilona, :
  AZ IKT kompetenciák fejlesztése a földrajztanárok képzése során II..
  „Társadalmi jelenségek és változások“, 253 - 272 (2010)
  Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE „Társadalmi jelenségek és változások“ Komárno
  Selye János Egyetem, Komarno, Szlovákia, 2010.09.06 - 2010.09.07.

 40. Pajtókné Tari Ilona, Kiss Barbara, Mika János, :
  A klímaváltozás jelenségének szterotípiái. In: „Társadalmi jelenségek és változások“.
  „Társadalmi jelenségek és változások“, 561 - 570 (2010)
  II. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE „Társadalmi jelenségek és változások“
  Komarno, Szlovákia, 2010.09.06 - 2010.09.07.

 41. Mika János, Kürti Lívia, Ütőné Visi Judit, Pajtókné Tari Ilona:
  Climatic challenges educated for prospective teachers of geography.
  4th DidSci Conference July 7-9, 2010, 1 - 7 (2010)
  4th DidSci Conference July 7-9, 2010
  Krakkó, Lengyelország, 2010.09.06 - 2010.09.07.
  [.pdf]

 42. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Az éghajlat változásai Európában a következő 50 évben a MAGICC SCENGEN 5.3 program alapján..
  Tájökológiai kutatások 2010. IV.. Magyar Tájökológiai Konferencia, 163 - 169 (2010)
  Tájökológiai kutatások 2010. IV. Magyar Tájökológiai Konferencia
  Kerekegyháza, Magyarország, 2010.05.13 - 2010.05.15.

 43. Pajtókné Tari Ilona:
  Geography nEtQUIPMENT an internet-based study tool and a targeted course with quantified effects on ICT competence of the users..
  Teacher of the 21st Century:Quality Education for Quality Teaching., 171 - 179 (2010)
  Teacher of the 21st Century:Quality Education for Quality Teaching.
  Riga, Litvánia, 2010.05.07 - 2010.05.08.

 44. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán:
  A globális klímamodellek projekciói mint a múltbeli eltérések térbeli eloszlásának közelítései..
  Környezettörténeti Konferencia (szerk. KÁZMÉR M., 67 - 68 (2010)
  Környezettörténeti Konferencia (szerk. KÁZMÉR M.
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2010.02.04 - 2010.02.05.

 45. Pajtókné Tari Ilona:
  Az elektronikus tanítás és tanulás lehetőségei a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET támogatásával.
  II. Oktatásinformatikai Konferencia. (szerk. Ollé János), 41 - 45 (2010)
  II. Oktatásinformatikai Konferencia.
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2010.01.22 - 2010.01.23.

 46. Pajtókné Tari Ilona:
  GEOGRAPHY nEtQUIPMENT : E-Learning in Face-to-face Environment with Quantified Effects on ICT Competence.
  IASK National Conference, Teaching and Learning 2010, 454 - 461 (2010)
  IASK National Conference, Teaching and Learning 2010
  Seville, Seville, Spanyolország, 2010.11.29 - 2010.12.01.

 47. Pajtókné Tari Ilona:
  AZ IKT kompetenciák fejlesztése a földrajztanárok képzése során.
  Társadalmi jelenségek és változások, 253 - 272 (2010)
  II. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE „Társadalmi jelenségek és változások“
  Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia, 2010.09.06 - 2010.09.07.

 48. Mika János, Kiss Barbara, Pajtókné Tari Ilona:
  A klímaváltozás jelenségének szterotípiái.
  Társadalmi jelenségek és változások, 561 - 570 (2010)
  II. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE „Társadalmi jelenségek és változások“
  Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia, 2010.09.06 - 2010.09.07.

 49. Mika János, Pajtókné Tari Ilona:
  Effects of projected climate changes on renewable energy sources in East-Central Europe.
  Cross-border Partnership Joining Hungary, Romania, Slovakia and Ukraine, megjelenés alatt
  Cross-border Partnership Joining Hungary, Romania, Slovakia and Ukraine
  Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország, 2010.12.07 - 2010.12.08.

 50. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regional Changes in Central Europe Based On Global Climate Models, Re-Scaled by the MAGICC/SCENGEN 5.3 Diagnostic Software.
  TÁMOP-Humboldt Colleg for Environment and Climate Protection, 46 - 51 (2010)
  TÁMOP-Humboldt Colleg for Environment and Climate Protection
  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, Magyarország, 2010.12.03 - 2010.12.03.

 51. Pajtókné Tari Ilona:
  GEOGRAPHY nEtQUIPMENT: a homepage to study geography and a course to improve ICT competence of the students, focused on the homepage.
  4th DidSci Conference, megjelenés alatt
  4th DidSci Conference
  Cracow, Cracow, Lengyelország, 2010.07.07 - 2010.07.09.

 52. Mika János, Ütőné Visi Judit, Kürti Lívia, Pajtókné Tari Ilona:
  Climatic challenges educated for prospective teachers of geography.
  4th DidSci Conference, megjelenés alatt
  4th DidSci Conference
  Cracow, Cracow, Lengyelország, 2010.07.07 - 2010.07.09.

 53. Pajtókné Tari Ilona, Ütőné Visi Judit, Mika János:
  Selected topics in education of physical and social geography, emphasised with respect to the climate change.
  4th DidSci Conference, megjelenés alatt
  4th DidSci Conference
  Cracow, Cracow, Lengyelország, 2010.07.07 - 2010.07.09.

 54. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regional climate scenarios based on global climate models.
  Summer School on ‘Climate Change and Impact to Agriculture’ CD-ROM, 1 - 7 (2010)
  Summer School on ‘Climate Change and Impact to Agriculture’
  Keszthely, Keszthely, Magyarország, 2010.07.05 - 2010.07.09.

 55. Pajtókné Tari Ilona:
  Bolygónk földrajzi medencéi, a „medence jelleg” vizsgálatának tükrében.
  Tájökológiai kutatások 2010., 209 - 216 (2010)
  IV. Magyar Tájökológiai Konferencia
  Kerekegyháza, Kerekegyháza, Magyarország, 2010.05.13 - 2010.05.15.

 56. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Az éghajlat változásai Európában a következő 50 évben a MAGICC SCENGEN 5.3 program alapján.
  Tájökológiai kutatások 2010., 163 - 169 (2010)
  IV.. Magyar Tájökológiai Konferencia
  Kerekegyháza, Magyarország, 2010.05.13 - 2010.05.15.

 57. Pajtókné Tari Ilona:
  Geography nEtQUIPMENT an internet-based study tool and a targeted course with quantified effects on ICT competence of the users.
  Teacher of the 21st Century:Quality Education for Quality Teaching, 163 - 171 (2010)
  Teacher of the 21st Century:Quality Education for Quality Teaching
  Riga, Lettország, 2010.05.07 - 2010.05.08.

 58. Mika János, Ütőné Visi Judit, Kürti Lívia, Pajtókné Tari Ilona:
  Atmospheric challenges in curricula for teachers of geography.
  Teacher of the 21st Century:Quality Education for Quality Teaching, 163 - 171 (2010)
  Teacher of the 21st Century:Quality Education for Quality Teaching
  Riga, Lettország, 2010.05.07 - 2010.05.08.

 59. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Varga Gábor, Bálint Gábor:
  Effects of climate changes on water availability in Central Europe.
  Air and water components of the environment, 65 - 75 (2010)
  Air and water components of the environment
  Cluj-Napoca, Románia, 2010.11.30 - 2010.11.30.

 60. Pajtókné Tari Ilona, Ivády Anett, Mika János:
  A Földrajz nEtSZKÖZKÉSZLET bővítése az éghajlatváltozással, valamint az éghajlatváltozásnak a szőlőtermesztésre gyakorolt hatásával.
  1. Szőlő és Klíma Konferencia CD-ROM, 0 - 0 (2010)
  1. Szőlő és Klíma Konferencia
  Kőszeg, Magyarország, 2009.04.25 - 2009.04.25.

 61. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán:
  A globális klímamodellek projekciói mint a múltbeli eltérések térbeli eloszlásának közelítései.
  Környezettörténeti Konferencia, 67 - 68 (2010)
  Környezettörténeti Konferencia
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2010.02.04 - 2010.02.05.

 62. Pajtókné Tari Ilona:
  Az elektronikus tanítás és tanulás lehetőségei a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET támogatásával.
  II. Oktatásinformatikai Konferencia, 41 - 41 (2010)
  II. Oktatásinformatikai Konferencia
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2010.01.22 - 2010.01.23.

 63. Ütőné Visi Judit, Pajtókné Tari Ilona, Mika János:
  Az oktatási- és kulturális infrastruktúra helyzete és kapcsolata más gazdasági mutatókkal hazánk városaiban.
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia, 248 - 256 (2009)

 64. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Ütőné Visi Judit, Dávid Árpád, Kajati György:
  Az EKF Földrajz Tanszékének hozzájárulása a klímaváltozás megjelenítéséhez a köz- és a felsőoktatásban..
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia, 410 - 418 (2009)
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia
  EKF, Eger, Magyarország, 2009.10.13 - 2009.10.15.

 65. Leskó Gabriella, Katona Ildikó, Pajtókné Tari Ilona, Kárász Imre:
  nEtQUIPMENT of the teacher in environmental studies.
  7th International JTEFS/BBCC Conference „Sustainable Development, Culture, Education”, megjelenés alatt
  7th International JTEFS/BBCC Conference „Sustainable Development, Culture, Education”
  University of Daugavpils, Daugavpils, Lettország, 2009.05.05 - 2009.05.08.

 66. Mika János, Tóth Antal, Kajati György, Dr. Pajtókné Tari Ilona, Patkós Csaba, Ruszkai Csaba, Ütőné Visi Judit:
  Sejtett és rejtett összefüggések városaink statisztikai rangsoraiban (2007).
  Települési környezet., 183 - 186 (2009)
  II. Települési Környezet Konferencia
  DE, Debrecen, Magyarország, 2009.11.27 - 2009.11.28.

 67. Pajtókné Tari Ilona, Mika János:
  Oktatás, kutatás és infrastruktúra bővítés az EKF TTK Földrajz Tanszékén.
  Hatvanéves az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke. Ünnepi almanach, 57 - 84 (2009)

 68. Pajtókné Tari Ilona:
  Az e-tanítás módszerei a földrajztanár szakos hallgatók képzésében..
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés, 419 - 429 (2009)
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés
  EKF, Eger, Magyarország, 2009.10.13 - 2009.10.05.

 69. Makra László, Pajtókné Tari Ilona, Mika János, Gál András:
  Városaink rangsora a környezeti infrastruktúra és a légszennyezettség objektív mutatói alapján.
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés, 297 - 305 (2009)
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés
  EKF, Eger, Magyarország, 2010.10.13 - 2010.10.15.

 70. Pajtókné Tari Ilona, Dávid Árpád, Mika János:
  A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET bővítése a Kárpát-medence éghajlat- és környezet-történetével.
  A Kárpát-medence környezetgazdálkodása (895-2008)., 407 - 417 (2009)
  A Kárpát-medence környezetgazdálkodása (895-2008). V. Tájföldrajzi Konferencia
  Szerencs, Magyarország, 2009.04.03 - 2009.04.04.

 71. Pajtókné Tari Ilona, Ütőné Visi Judit, Mika János:
  Az oktatási- és a kulturális infrastruktúra országos város-rangsorai, ezek kapcsolata más gazdasági mutatókkal (2007).
  VIII. Természeti-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia CD-ROM, 1 - 8 (2009)
  VIII. Természeti-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia
  Szombathely, Magyarország, 2009.05.23 - 2009.05.23.

 72. Pajtókné Tari Ilona, Mika János:
  Oktatás, kutatás és infrastruktúra bővítés az EKF TTK Földrajz Tanszékén.
  Hatvanéves az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke. Ünnepi almanach., 57 - 84 (2009)
  Hatvanéves az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke.
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2009.10.16 - 2009.10.16.

 73. Pajtókné Tari Ilona:
  Az e-tanítás módszerei a földrajztanár szakos hallgatók képzésében.
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia, 419 - 429 (2009)
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2009.10.16 - 2009.10.16.

 74. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Ütőné Visi Judit, Dávid Árpád, Kajati György:
  Az EKF Földrajz Tanszékének hozzájárulása a klímaváltozás megjelenítéséhez a köz- és a felsőoktatásban.
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia, 410 - 419 (2009)
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2009.10.16 - 2009.10.16.

 75. Makra László, Pajtókné Tari Ilona, Mika János, Gál András:
  Városaink rangsora a környezeti infrastruktúra és a légszennyezettség objektív mutatói alapján (2007).
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia, 297 - 305 (2009)
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2009.10.16 - 2009.10.16.

 76. Mika János, Tóth Antal, Kajati György, Pajtókné Tari Ilona, Patkós Csaba, Ruszkai Csaba, Ütőné Visi Judit:
  Sejtett és rejtett összefüggések városaink statisztikai rangsoraiban (2007).
  Települési környezet, 183 - 186 (2009)
  II. Települési Környezet Konferencia
  Debrecen, Magyarország, 2009.11.27 - 2009.11.28.

 77. Ütőné Visi Judit, Pajtókné Tari Ilona, Mika János:
  Az oktatási- és kulturális infrastruktúra helyzete és kapcsolata más gazdasági mutatókkal hazánk városaiban (2007).
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia, 248 - 256 (2009)
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2009.10.16 - 2009.10.16.

 78. Pajtókné Tari Ilona, Dávid Árpád, Mika János:
  A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET bővítése a Kárpát-medence éghajlat- és környezettörténetével.
  A Kárpát-medence környezetgazdálkodása (895-2008), 407 - 417 (2009)
  V. Tájföldrajzi Konferencia
  Szerencs, Magyarország, 2009.04.03 - 2009.04.04.

 79. Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán, Mika János:
  A klímaváltozás szemléltetése a földrajztanításban.
  IV. Magyar Földrajzi Konferencia, 170 - 176 (2008)
  IV. Magyar Földrajzi Konferencia
  DE, Debrecen, Magyarország, 2008.11.14 - 2008.11.15.

 80. Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán, Mika János:
  A klímaváltozás szemléltetése a földrajztanításban.
  IV. Magyar Földrajzi Konferencia, 170 - 176 (2008)
  IV. Magyar Földrajzi Konferencia
  Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország, 2008.11.14 - 2008.11.15.

 81. Pajtókné Tari Ilona:
  Elektronikus tananyagok használata a földrajztanárok képzésében..
  Agria Media 2008. „The WEB 2.0 is one the most important preconditions for the launching of effectiv, 396 - 408 (2008)

 82. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanár elektronikus eszközkészlete (nEtSZKÖZKÉSZLET) – saját fejlesztésű taneszköz – alkalmazása a földrajz tanításában.
  Agria Media 2006. “Digital teaching and learning environments require new teaching competences and i, 258 - 268 (2007)

 83. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanár elektronikus eszközkészlete: FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET.
  III. Magyar Földrajzi Konferencia. Absztrakt kötet, 0 - 0 (2006)
  III. Magyar Földrajzi Konferencia
  MTA Földtudományi Kutatóintézet, Budapest, Magyarország, 2006.09.06 - 2006.09.07.

 84. Pajtókné Tari Ilona:
  Földrajztanítás az információs társadalomban.
  Tanul a társadalom, 0 - 0 (2006)
  Tanul a társadalom
  MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, Magyarország, 2006.10.26 - 2006.10.28.

 85. Pajtókné Tari Ilona:
  A multimedialitás szerepe a földrajz tanításában.
  Agria Média 2004. Digital Identity is the Passport to Europe. VI. Megvalósult gyakorlatok 2: Digitál, 329 - 337 (2005)

 86. Pajtókné Tari Ilona:
  Környezeti Nevelés a magyarországi gimnáziumokban. Environmental Education and Teaching of Biology in Hungary (197O–199O).
  IUCN Committee on Education in Hungary, 29 - 37 (1991)

Konferencia előadás

 1. Pajtókné Tari Ilona:
  A klímaváltozás oktatásának lehetőségei a földrajztanításban.
  Hungeo-2012 Magyar Földtudományi Szakemberek XI. Világtalálkozója
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2012.08.20 - 2012.08.25.

 2. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanulás motiválása a klímaváltozáshoz kapcsolódva..
  Természettudomány tanítása korszerűen és vonzón
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2011.08.23 - 2011.08.25.

 3. Pajtókné Tari Ilona:
  GEOGRAPHY NETQUIPMENT: An Elearning Tool with Quantified effects on ICT competence.
  London Symposium 2011
  London, Egyesült Királyság, 2011.04.18 - 2011.04.20.

 4. Pajtókné Tari Ilona:
  Ideas and Practices for Education about Climate Change.
  London Symposium 2011
  London, Egyesült Királyság, 2011.04.18 - 2011.04.20.

 5. Pajtókné Tari Ilona:
  Közoktatási és felsőoktatási célú elektronikus tananyagfejlesztés az EKF Földrajz Tanszékén.
  Magyar Földrajzi Konferencia
  Pécs, Magyarország, 2010.11.04 - 2010.11.06.

 6. Pajtókné Tari Ilona:
  Oktatási segédlet a klímaváltozás szakköri feldolgozásához földrajztanároknak.
  V. Magyar Földrajzi Konferencia
  Pécs, Magyarország, 2010.11.04 - 2010.11.06.

 7. Pajtókné Tari Ilona:
  GEOGRAPHY nEtQUIPMENT : E-Learning in Face-to-face Environment with Quantified Effects on ICT Competence.
  IASK National Conference, Teaching and Learning 2010
  Seville, Spanyolország, 2010.11.29 - 2010.12.01.

 8. Pajtókné Tari Ilona:
  AZ IKT kompetenciák fejlesztése a földrajztanárok képzése során.
  II. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE „Társadalmi jelenségek és változások“
  Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia, 2010.09.06 - 2010.09.07.

 9. Pajtókné Tari Ilona:
  A klímaváltozás jelenségének szterotípiái.
  II. Nemzetközi Tudományos Konferencia SJE „Társadalmi jelenségek és változások“
  Selye János Egyetem, Komárno, Szlovákia, 2010.09.06 - 2010.09.07.

 10. Pajtókné Tari Ilona:
  Moments of School Subjects Promoted by Climate Change.
  Responsibility, Challenge and Support in Teachers\' Life-Long professional Development. 35TH Annual
  Budapest, Magyarország, 2010.08.26 - 2010.08.30.

 11. Pajtókné Tari Ilona:
  GEOGRAPHY nEtQUIPMENT: a homepage to study geography and a course to improve ICT competence of the students, focused on the homepage.
  4th DidSci Conference
  Cracow, Lengyelország, 2010.07.07 - 2010.07.09.

 12. Pajtókné Tari Ilona:
  Climatic challenges educated for prospective teachers of geography.
  4th DidSci Conference
  Cracow, Lengyelország, 2010.07.07 - 2010.07.09.

 13. Pajtókné Tari Ilona:
  Selected topics in education of physical and social geography, emphasised with respect to the climate change.
  4th DidSci Conference
  Cracow, Lengyelország, 2010.07.07 - 2010.07.09.

 14. Pajtókné Tari Ilona:
  Bolygónk földrajzi medencéi, a „medence jelleg” vizsgálatának tükrében.
  IV.. Magyar Tájökológiai Konferencia
  Kerekegyháza, Magyarország, 2010.05.13 - 2010.05.15.

 15. Pajtókné Tari Ilona:
  Az elektronikus tanítás és tanulás lehetőségei a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET támogatásá-val.
  II. Oktatásinformatikai Konferencia
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2010.01.22 - 2010.01.23.

 16. Pajtókné Tari Ilona:
  FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET – a „digitális tanár”.
  Általános és középiskolai földrajztanárok továbbképzése
  Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, Budapest, Magyarország, 2010.04.08.

 17. Pajtókné Tari Ilona:
  Az EKF Földrajz Tanszékének hozzájárulása a klímaváltozás megjelenítéséheza köz- és a fel-sőoktatásban.
  II. Magyarországi Klímacsúcs
  Budapest, Magyarország, 2010.02.19.

 18. Pajtókné Tari Ilona:
  Effects of projected climate changes on renewable energy sources in East-Central Europe.
  Cross-border Partnership Joining Hungary, Romania, Slovakia and Ukraine
  Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország, 2009.12.07 - 2009.12.08.

 19. Pajtókné Tari Ilona:
  A számítógép alkalmazása a földrajztanításban.
  A földrajztudomány és az oktatás kapcsolata. Kihívások és válaszok – földrajzoktatás a XXI. század e
  MTA, Budapest, Magyarország, 2009.11.26.

 20. Pajtókné Tari Ilona:
  Mi lesz veled jégtakaró? A Nemzetközi Poláris Év kutatásaiból..
  Magyar Tudomány Ünnepe
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2009.11.16.

 21. Pajtókné Tari Ilona:
  Ételünk, italunk és a klímaváltozás..
  Kerekasztal beszélgetés a Magyar Tudomány Ünnepén. Az EKF központi rendezvénye
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2009.11.09.

 22. Pajtókné Tari Ilona:
  Az e-tanítás módszerei a földrajztanár szakos hallgatók képzésében.
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. Új utakon az ismeretszerzés – új eszközök
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2009.10.16.

 23. Pajtókné Tari Ilona:
  Az EKF Földrajz Tanszékének hozzájárulása a klímaváltozás megjelenítéséhez a köz- és a fel-sőoktatásban.
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. Új utakon az ismeretszerzés – új eszközök
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2009.10.16.

 24. Pajtókné Tari Ilona:
  A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET bővítése az éghajlatváltozással, valamint az éghajlatváltozásnak a szőlőtermesztésre gyakorolt hatásával.
  I. Szőlő és Klíma Konferencia
  Kőszeg, Magyarország, 2009.04.24 - 2009.04.25.

 25. Pajtókné Tari Ilona:
  GEOGRAPHY nEtQUIPMENT to study geography: the homepage and reflections from the users.
  European Geosciences Union General Assembly
  Vienna, Ausztria, 2009.04.19 - 2009.04.24.

 26. Pajtókné Tari Ilona:
  A FÖLDRJAZ nEtSZKÖZKÉSZLET bővítése a Kárpát-medence éghajlat-történetével.
  A Kárpát-medence környezetgazdálkodása V. tudományos konferencia
  Szerencs, Magyarország, 2009.04.03 - 2009.04.04.

 27. Pajtókné Tari Ilona:
  A klímaváltozás szemléltetése a földrajztanításban.
  IV. Magyar Földrajzi Konferencia
  Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország, 2008.11.14 - 2008.11.15.

 28. Pajtókné Tari Ilona:
  A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET tesztelésének tapasztalatai.
  EKF. Földrajz tanszék. Tudomány Napi Konferencia
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2008.11.11.

 29. Pajtókné Tari Ilona:
  Az elektronikus tananyagok használata a földrajztanárok képzésében.
  Agria Media 2008
  Eger, Magyarország, 2008.10.27 - 2008.10.28.

 30. Pajtókné Tari Ilona:
  A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET az egész életre kiterjedő tanulás szolgálatában.
  HUNGEO 2008. Magyar Földtudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója
  Budapest, Magyarország, 2008.08.20 - 2008.08.24.

 31. Pajtókné Tari Ilona:
  nEtSZKÖZKÉSZLET a földrajztanárok képzésének és támogatásának eszköze.
  S3 – eLearning tartalom 2007 – best practice, legjobbak a legjobbak között. 9. eLearning Fórum
  Budapest, Magyarország, 2008.06.03 - 2008.06.04.

 32. Pajtókné Tari Ilona:
  A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET szerepe a tanárok és tanulók IKT-kompetenciájának fej-lesztésében.
  Magyar Földrajzi Társaság, Oktatásmódszertani Szakosztály Ülése
  Budapest, Magyarország, 2008.04.28.

 33. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanár virtuális dolgozószobája.
  A földrajzoktatás és a digitális kompetenciák. A Földrajztanárok egyletének szakmai konferenciája
  Budapest, Magyarország, 2008.03.29.

 34. Pajtókné Tari Ilona:
  Infokommunikációs Technológiák kompetenciáinak fejlesztése a földrajz tanári szakon.
  EKF. Földrajz tanszék. Tudomány Napi Konferencia
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2007.11.19.

 35. Pajtókné Tari Ilona:
  Az IKT-kompetenciák fejlesztése a földrajz mestertanárképzésben.
  MTA Pedagógiai Bizottság, Szakmódszertani Albizottsága által szervezett tanácskozás
  MTA, Budapest, Magyarország, 2007.09.21.

 36. Pajtókné Tari Ilona:
  The ICT in teacher traning.
  Videokonferencia. ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai központ és NIME - National In
  Budapest, Magyarország, 2007.05.10.

 37. Pajtókné Tari Ilona:
  Az IKT (Információs Kommunikációs Technológiák) alkalmazása a földrajztanításban.
  Eszterházy Károly Főiskola. Földrajz Tanszék.Tudomány Napi Konferencia
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2006.11.20.

 38. Pajtókné Tari Ilona:
  Az információszerzési és feldolgozási képesség.
  Képesség- és készségfejlesztés a National Geographic Channel filmadatbázis program segítségével. Akk
  Budapest, Magyarország, 2006.11.09.

 39. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanár elektronikus eszközkészlete (nEtSZKÖZKÉSZLET) – saját fejlesztésű taneszköz – alkalmazása a földrajz tanításában.
  Agria Media 2006. “Digital teaching and learning environments require new teaching competences and i
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2006.11.06 - 2006.11.07.

 40. Pajtókné Tari Ilona:
  Földrajztanítás az információs társadalomban - A földrajztanár új, elektronikus eszközkész-lete: nEtSZKÖZKÉSZLET bemutatása.
  VI. Országos Neveléstudományi Konferencia
  MTA, Budapest, Magyarország, 2006.10.26 - 2006.10.28.

 41. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET bemutatása.
  EKF Módszertani Továbbképzés
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2006.09.05 - 2006.09.07.

 42. Pajtókné Tari Ilona:
  A multimédia, mint taneszköz jelentősége a földrajztanításban.
  EKF. Pedagógiai-Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2005.11.10 - 2005.11.11.

 43. Pajtókné Tari Ilona:
  A számítógéppel segített földrajztanítás lehetőségei – Multimedialitás.
  Tudomány Napja
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2005.11.11.

 44. Pajtókné Tari Ilona:
  Az elektronikus médiumok használata a földrajz tanításában.
  Természettudományos szakos tanárok módszertani konferenciája
  Berzsenyi Dániel Főiskola, Eger, Magyarország, 2004.11.19.

 45. Pajtókné Tari Ilona:
  A multimedialitás szerepe a földrajz tantárgy tanításában.
  Agria Media 2004
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2004.10.18 - 2004.10.19.

 46. Pajtókné Tari Ilona:
  Új célok, új munkaformák a természettudományos tantárgyak tanítása során.
  Speciális módszertani ismeretek. Szakértői, szakvezetői feladatokra való felkészülés c. pedagógus-sz
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2004.03.12.

 47. Pajtókné Tari Ilona:
  Heinrich események.
  Tudomány Napja
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2003.11.10.

 48. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanítás új, korszerű módszerei.
  „Változó Világ – Változó Földrajz” c. akkreditált továbbképzési programban határontúli magyar földra
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2003.11.15.

 49. Pajtókné Tari Ilona:
  Új célok, új munkaformák a természettudományos tárgyak tanítása során.
  Tudomány Napja
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2002.11.12.

 50. Pajtókné Tari Ilona:
  A holland földrajztanítás vizsgálata az Educatieve Faculteit Amsterdam-on.
  Tudomány Napja
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2002.11.08.

 51. Pajtókné Tari Ilona:
  A gyakorlat orientált holland földrajztanítás módszertana.
  ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, a Magyar Földrajzi Társaság Szakmódszertani Bizottságának ülése
  Budapest, Magyarország, 2001.01.02.

 52. Pajtókné Tari Ilona:
  Új munkaformák a földrajz tanítása során.
  Országos Természettudományi Szakmódszertani Találkozó
  Pécs, Magyarország, 1997.10.17.

 53. Pajtókné Tari Ilona:
  Új módszerek, új munkaformák a földrajz tanításában.
  Továbbképzés földrajztanárok részére. Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
  Kosice, Szlovákia, 1997.06.07.

 54. Pajtókné Tari Ilona:
  Újabb tudományos adatok a Környezeti Neveléshez.
  Országos Biológiai Tantárgy-pedagógiai Napok
  Budapest, Magyarország, 1989.10.19.

 55. Pajtókné Tari Ilona:
  Környezeti nevelés a biológia órán.
  Országos Biológiai Tantárgy-pedagógiai Napok
  Gödöllő, Magyarország, 1987.11.12.

 56. Pajtókné Tari Ilona:
  A biológia és földrajz tanításának a kapcsolata a gimnáziumban.
  Országos Biológiai Tantárgy-pedagógiai Napok
  Gyöngyös, Magyarország, 1986.08.26.

Konferencia előadás poszterrel

 1. Ütőné Visi Judit, Dr. Pajtókné Tari Ilona, Kürti Lívia:
  CLIMATIC CHALLENGES EDUCATED FOR PROSPECTIVE TEACHERS OF GEOGRAPHY.
  VI. Euroregionális Természettudományi konferencia
  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely, Magyarország, 2011.01.25 - 2011.01.27.[.pdf]

 2. Mika János, Kürti Lívia, Dr. Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal:
  Környezeti- és oktatási jellemzők hazai városrangsorai.
  X. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása
  NYME, Szombathely, Magyarország, 2011.05.21.

 3. Ütőné Visi Judit, Dr. Pajtókné Tari Ilona, Mika János:
  Az oktatási- és a kulturális infrastruktúra szerinti országos városrangsorok, ezek kapcsolata más gazdasági mutatókkal a KSH 2007-es adatai alapján.
  VIII. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok alkalmazása Nemzetközi Konferencia
  Szombathely, Magyarország, 2009.05.23.

 4. Mika János, Kajati György, Dr. Pajtókné Tari Ilona, Patkós Csaba, Ruszkai Csaba, Tóth Antal, Ütőné Visi Judit:
  Sejtett és rejtett összefüggések városaink statisztikai rangsoraiban (2007).
  II. Települési Környezet Konferencia
  DE, Debrecen, Magyarország, 2009.11.27 - 2009.11.28.

 5. Pajtókné Tari Ilona:
  The geography teacher\'s set of appliances - ‘GEOGRAPHY nEtQUIPMENT\' - Self improved school equipment used in teaching geograph.
  European Geosciences Union General Assembly
  Vienna, Ausztria, 2009.04.19 - 2009.04.24.

 6. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET.
  III. Magyar Földrajzi Konferencia
  MTA, Budapest, Magyarország, 2006.09.06 - 2006.09.07.

Szakkönyv

 1. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanítás korszerű módszerei – A számítógéppel segített oktatás lehetőségei.
  Líceum Kiadó (2009), 145 oldal
  ISBN 978-963-98

 2. Pajtókné Tari Ilona (szerk.):
  Hatvanéves az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke. Ünnepi almanach..
  B.V.B. Nyomda és Kiadó (2009), 141 oldal
  ISBN 978-9894-2

 3. Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal (szerk.):
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia.
  BVB Nyomda és Kiadó (2009), 460 oldal
  ISBN 978-963-98

 4. Pajtókné Tari Ilona (szerk.):
  Tanulmányok a földrajztudományok területéről Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXVI. Sectio Geographiae.
  Líceum Kiadó (2009), 153 oldal

 5. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanítás korszerű módszerei – A számítógéppel segített tanítás, tanulás lehetőségei..
  PhD értekezés. ELTE-TTK. (2007), 147 oldal

 6. Pajtókné Tari Ilona:
  A földrajztanár elektronikus eszközkészlete: FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET. Szerzői joggal védett mű..
  Saját fejlesztésű digitális taneszköz. Honlapcím: http://netszkozkeszlet.ektf.hu (2006), 0 oldal

 7. Pajtókné Tari Ilona:
  A Maják földjén.
  In: Farkas P. (szerk.) „Ésszel járom be a Földet!” Utazás a világ körül. A Földgömb folyóiratban 199 (2006), 186 oldal

 8. Pajtókné Tari Ilona:
  A Környezeti Nevelés (EDEN EDucation-ENvironmental) megjelenése a magyarországi gimnáziumokban.
  Doktori értekezés. ELTE TTK (1991), 86 oldalumfteng eu okmt

A weboldal az EKF a TermészetTudás Főiskolája címet viselő, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja című pályázatán elnyert projekt részeként valósul meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Készítette: Juhász Tibor
© 2010 Eszterházy Károly Főiskola. Minden jog fenntartva.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!