Bejelentkezés

Új vagy első jelszó kérése

Természettudás Főiskolája

TTF

Eszterházy Károly Főiskola

EKF

Acta Biologica Plantarum Agriensis

abpacover

Annales Mathematicae et Informaticae

amicover

Dr. Tóth Antal

főiskolai docens
Földrajzi és Környezettudományi Intézet
Földrajz Tanszék

Tudományos fokozat, cím

 • Tóth Antal:
  A bűnözés térbeli aspektusainak szociálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyében.
  PhD, Természettudományok, Földtudományok (2008)
  [követ] [.pdf]

Díjak, elismerések

 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
  A díjat adta: Magyar Tudományos Akadémia (2009)

Folyóiratcikk

 1. Tóth Antal, Patkós Csaba:
  A bűnözés néhány térbeli jellemzője a rendszerváltás utáni Magyarországon.
  Területi Statisztika 15. (52.): 3., 250 - 263 (2012)
  [követ]

 2. Tóth Antal:
  A lakosság biztonságérzete Hajdúböszörményben.
  Hajdúsági Tükör III: 4., 14 - 16 (2010)

 3. Tóth Antal:
  A modern kriminálgeográfia.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Geographiae XXXVI., 91 - 102 (2009)

 4. Tóth Antal:
  Hajdúböszörmény kriminálgeográfiai vizsgálata.
  Hajdúsági Tükör II: 3., 14 - 15 (2009)

 5. Tóth Antal:
  A kriminálgeográfiai kutatások aktualitása hazánkban.
  Debreceni Szemle 12: 1., 13 - 24 (2004)

 6. Tóth Antal:
  Criminal Geography Studies in the Hungarian Border Region.
  Acta Geographica Ac Geologica et Meteorologica Debrecina XXXVI., 193 - 206 (2003)

 7. Tóth Antal:
  A Határőrség által felfedett jogellenes cselekmények alakulása az 1990-es évtizedben, különös tekintettel a magyar-román határszakaszra.
  Északkelet-Magyarország VII: 3-4., 43 - 46 (2002)

 8. Tóth Antal:
  Hajdúböszörmény településmorfológiai képződményeinek változásai a XIX-XX. században.
  Tér és társadalom 10: 2-3., 111 - 121 (1996)
  [követ]

Konferenciacikk

 1. Utasi Zoltán, Patkós Csaba, Tóth Antal, Mika János:
  Environmental and social geography characteristics of towns located in valleys.
  Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában, 419 - 428 (2012)
  Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában
  II. RFKMF, Beregszász, Ukrajna, 2012.03.29 - 2012.03.30.

 2. Tóth Antal:
  A bűnözés területi jellemzői a rendszerváltás utáni Magyarországon.
  Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában, 411 - 418 (2012)
  Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában
  II. RFKMF, Beregszász, Ukrajna, 2012.03.29 - 2012.03.30.

 3. Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona, Mika János, Patkós Csaba, Tóth Antal:
  Observed air pollution specifics of the valley-based towns.
  Air and Water Components of the Environment (G. Pandi and F. Moldovan, eds.). Cluj-Napoca, Romania 2, 244 - 252 (2012)
  Air and Water Components of the Environment
  Cluj-Napoca, Románia, 2012.03.23 - 2012.03.24.

 4. Utasi Zoltán, Mika János, Tóth Antal:
  Völgyalji városaink környezeti és társadalomföldrajzi sajátosságai.
  Környezettudatos energiatermelés és –felhasználás, 289 - 295 (2011)
  Környezet és energia
  DE, Debrecen, Magyarország, 2011.11.25 - 2011.11.26.
  [követ]

 5. Mika János, Kürti Lívia, Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal:
  Környezeti- és oktatási jellemzők hazai városrangsorai.
  X. Természet-, Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása, 1 - 8 (2011)
  X. Természet-, Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása
  NYME, Szombathely, Magyarország, 2011.05.21 - 2011.05.21.

 6. Mika János, Tóth Antal, Kajati György, Dr. Pajtókné Tari Ilona, Patkós Csaba, Ruszkai Csaba, Ütőné Visi Judit:
  Sejtett és rejtett összefüggések városaink statisztikai rangsoraiban (2007).
  Települési környezet., 183 - 186 (2009)
  II. Települési Környezet Konferencia
  DE, Debrecen, Magyarország, 2009.11.27 - 2009.11.28.

 7. Tóth Antal:
  Empirikus módszerek a kriminálgeográfiai kutatásokban.
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés, 242 - 247 (2009)
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés
  EKF, Eger, Magyarország, 2009.10.15 - 2009.10.17.

 8. Mika János, Tóth Antal, Kajati György, Pajtókné Tari Ilona, Patkós Csaba, Ruszkai Csaba, Ütőné Visi Judit:
  Sejtett és rejtett összefüggések városaink statisztikai rangsoraiban (2007).
  Települési környezet, 183 - 186 (2009)
  II. Települési Környezet Konferencia
  Debrecen, Magyarország, 2009.11.27 - 2009.11.28.

 9. Tóth Antal:
  A vagyon elleni bűncselekmények kriminálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyében.
  „Tájak - Régiók - Települések…” - Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt, 128 - 134 (2005)
  „Tájak - Régiók - Települések…”
  DE, Debrecen, Magyarország, 2005.11.07 - 2005.11.08.

 10. Tóth Antal:
  A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek kriminálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyében.
  Kisközségtől az Eurorégióig - Prof. Dr. Süli-Zakar I. tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye, 80 - 90 (2005)
  Kisközségtől az eurorégióig
  DE, Debrecen, Magyarország, 2005.09.23 - 2005.09.23.

 11. Tóth Antal:
  Criminal Geographical Study of the State Borders of Hungary - Case Study: Hungarian-Croatian and Hungarian-Austrian Border Regions.
  Regional Development Problems in Croatia and Neighboring Countries, 73 - 84 (2005)
  Regional Development Problems in Croatia and Neighboring Countries
  Zágráb, Horvátország, 2002.11.28 - 2002.11.30.

 12. Tóth Antal:
  Criminal Geographical Study of the Crimes Committed Against Properties in Hajdú-Bihar County (1990-2002).
  Cross-border Co-operations - Schengen Challenges, 274 - 280 (2004)
  Cross-border Co-operations - Schengen challenges
  DE, Debrecen, Magyarország, 2004.10.11 - 2004.10.12.

 13. Tóth Antal:
  A jogellenes cselekmények vizsgálata az Orosházi Határőr Igazgatóság Hajdú-Bihar megyei illetékességi területén.
  Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások, 122 - 127 (2004)
  Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások
  DE, Debrecen, Magyarország, 2003.11.10 - 2003.11.11.

 14. Tóth Antal:
  A Határőrség által felfedett jogellenes cselekmények bűnözésföldrajzi vizsgálata (1990-2001).
  Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában, 375 - 387 (2003)
  Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában
  DE, Debrecen, Magyarország, 2002.09.30 - 2002.10.01.

 15. Tóth Antal:
  Államhatárunk bűnözésföldrajzi vizsgálata, különös tekintettel az osztrák és a román viszonylatra.
  Geográfus Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája, 1 - 10 (2002)
  Geográfus Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2002.10.25 - 2002.10.25.
  [követ] [.pdf]

 16. Tóth Antal:
  Illegal Activities Registered by the Border Guards in the 1990s - Case Study: Hungarian-Romanian Border Region.
  Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries, 329 - 337 (2002)
  Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries
  DE, Debrecen, Magyarország, 2001.10.01 - 2001.10.02.

 17. Tóth Antal:
  Bűnözésföldrajzi kutatások területi dimenziói Magyarországon.
  Földrajz az egész világ, 264 - 270 (2001)
  Geográfus Doktoranduszok V. Országos Konferenciája
  ME, Miskolc, Magyarország, 2000.10.05 - 2000.10.07.

 18. Tóth Antal:
  Bűnözésföldrajzi vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében.
  A földrajz jövője, a jövő földrajzosai, 366 - 372 (2000)
  Geográfus Doktoranduszok III. Országos Konferenciája
  KLTE, Debrecen, Magyarország, 1998.09.03 - 1998.09.04.

 19. Tóth Antal:
  Bűnözésföldrajzi kutatások lehetőségei Hajdú-Bihar megyében.
  A táj változásai a Kárpát-medencében, 105 - 108 (1999)
  A táj változásai a Kárpát-medencében
  Nyíregyháza, Magyarország, 1998.11.04 - 1998.11.06.

 20. Tóth Antal:
  Debrecen és Hajdú-Bihar megye kistérségeinek regionális kapcsolatai II. Debrecen és az északi hajdúvárosok.
  Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III., 283 - 305 (1998)
  Debrecen és vidéke
  KLTE, Debrecen, Magyarország, 1997.11.25 - 1997.11.25.

 21. Tóth Antal:
  Debrecen és Hajdú-Bihar megye kistérségeinek regionális kapcsolatai. Debrecen és az északi hajdúvárosok.
  Geográfus Doktoranduszok II. Országos Konferenciája, 1 - 10 (1998)
  Geográfus Doktoranduszok II. Országos Konferenciája
  ELTE, Budapest, Magyarország, 1997.11.21 - 1997.11.22.

 22. Tóth Antal:
  Funkcionális morfológiai változások Hajdúböszörményben.
  A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái, 264 - 280 (1998)
  Geográfus Doktoranduszok Első Országos Konferenciája
  JPTE, Pécs, Magyarország, 1996.11.28 - 1996.11.29.

 23. Tóth Antal, Gyöngyösi László:
  How the Settlement of the Future Will Look Like?.
  Human Settlements of the Future and the Youth, 48 - 50 (1996)
  A jövő települései és az ifjúság
  Államigazgatási Főiskola, Budapest, Magyarország, 1996.04.19 - 1996.04.19.

Konferencia előadás

 1. Tóth Antal:
  A bűnözés területi jellemzői a rendszerváltás utáni Magyarországon.
  Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában
  II. RFKMF, Beregszász, Ukrajna, 2012.03.29 - 2012.03.30.

 2. Tóth Antal:
  A magyarországi bűnözés rendszerváltás utáni két évtizedének kriminálgeográfiai vizsgálata.
  V. Magyar Földrajzi Konferencia
  PTE, Pécs, Magyarország, 2010.11.04 - 2010.11.06.

 3. Tóth Antal:
  Empirikus módszerek a kriminálgeográfiai kutatásokban.
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés
  EKF, Eger, Magyarország, 2009.10.15 - 2009.10.17.

 4. Tóth Antal:
  Magyarország Európai Uniós csatlakozásának hatása az illegális migrációra .
  Határon átnyúló együttműködések (Nagyvárad-Debrecen, Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégió)
  DE, Debrecen, Magyarország, 2007.05.08.

 5. Tóth Antal:
  A magyar-román határ kriminálgeográfiai vizsgálata (A Határőrség által felfedett, illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekmények - 2003-2005).
  Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space - From National to European Perspe
  DE, Debrecen, Magyarország, 2006.06.08 - 2006.06.09.

 6. Tóth Antal - Mátyás Szabolcs:
  Kriminálgeográfiai vizsgálatok a Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégióban.
  Gondoljunk egy közös jövőre: Nagyvárad-Debrecen
  DE, Debrecen, Magyarország, 2006.12.15.

 7. Tóth Antal:
  A Határőrség által felfedett, illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekmények kriminálgeográfiai vizsgálata (2003-2005) .
  Határok és Eurorégiók
  SZTE, Szeged, Magyarország, 2005.11.17 - 2005.11.18.

 8. Tóth Antal:
  Kriminálgeográfiai vizsgálatok Hajdúböszörményben.
  „Tájak - Régiók - Települések…”
  DE, Debrecen, Magyarország, 2005.11.07 - 2005.11.08.

 9. Tóth Antal:
  A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek kriminálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyében .
  Kisközségtől az eurorégióig
  DE, Debrecen, Magyarország, 2005.09.23.

 10. Tóth Antal:
  Criminal Geographical Study of the Crimes Committed Against Properties in Hajdú-Bihar County (1990-2002) .
  Cross-border Co-operations - Schengen challenges
  DE, Debrecen, Magyarország, 2004.10.11 - 2004.10.12.

 11. Tóth Antal:
  Az illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekmények a határterület Hajdú-Bihar megyei szakaszán (1990-2001) .
  Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások
  DE, Debrecen, Magyarország, 2003.11.10 - 2003.11.11.

 12. Tóth Antal:
  Criminal Geographical Study of the State Borders of Hungary - Case Study: Hungarian-Croatian and Hungarian-Austrian Border Regions .
  Regional Development Problems in Croatia and Neighboring Countries
  Zágráb, Horvátország, 2002.11.28 - 2002.11.30.

 13. Tóth Antal:
  Államhatárunk bűnözésföldrajzi vizsgálata, különös tekintettel az osztrák és a román viszonylatra .
  Geográfus Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2002.10.25.

 14. Tóth Antal:
  A Határőrség által felfedett jogellenes cselekmények bűnözésföldrajzi vizsgálata (1990-2001) .
  Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában
  DE, Debrecen, Magyarország, 2002.09.30 - 2002.10.01.

 15. Tóth Antal:
  A bűnözés és a munkanélküliség területi összefüggései Magyarországon.
  Geográfus Doktoranduszok VI. Országos Konferenciája
  PTE, Pécs, Magyarország, 2001.11.21 - 2001.11.23.

 16. Tóth Antal:
  Illegal Activities Registered by the Border Guards in the 1990s - Case Study: Hungarian-Romanian Border Region .
  Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries
  DE, Debrecen, Magyarország, 2001.10.01 - 2001.10.02.

 17. Tóth Antal:
  A bűnözésföldrajz hazai és nemzetközi kutatási háttere.
  Társadalomföldrajz és területfejlesztés az ezredfordulón
  DE, Debrecen, Magyarország, 2000.10.24 - 2000.10.25.

 18. Tóth Antal:
  Bűnözésföldrajzi kutatások területi dimenziói Magyarországon.
  Geográfus Doktoranduszok V. Országos Konferenciája
  ME, Miskolc, Magyarország, 2000.10.05 - 2000.10.07.

 19. Tóth Antal:
  Bűnözésföldrajzi kutatások lehetőségei Hajdú-Bihar megyében.
  A táj változásai a Kárpát-medencében
  Nyíregyháza, Magyarország, 1998.11.04 - 1998.11.06.

 20. Tóth Antal:
  Bűnözésföldrajzi vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében.
  Geográfus Doktoranduszok III. Országos Konferenciája
  KLTE, Debrecen, Magyarország, 1998.09.03 - 1998.09.04.

 21. Tóth Antal:
  Debrecen és Hajdú-Bihar megye kistérségeinek regionális kapcsolatai II. Debrecen és az északi hajdúvárosok .
  Debrecen és vidéke
  KLTE, Debrecen, Magyarország, 1997.11.25.

 22. Tóth Antal:
  Debrecen és Hajdú-Bihar megye kistérségeinek regionális kapcsolatai. Debrecen és az északi hajdúvárosok .
  Geográfus Doktoranduszok II. Országos Konferenciája
  ELTE, Budapest, Magyarország, 1997.11.21 - 1997.11.22.

 23. Tóth Antal:
  Funkcionális morfológiai változások Hajdúböszörményben.
  Geográfus Doktoranduszok Első Országos Konferenciája
  JPTE, Pécs, Magyarország, 1996.11.28 - 1996.11.29.

 24. Tóth Antal:
  Hajdúböszörmény településmorfológiai képződményeinek változásai a XIX-XX. században .
  Fiatalok a regionális tudományban
  MTA RKK NYMTI, Győr, Magyarország, 1996.05.16 - 1996.05.17.

 25. Tóth Antal - Gyöngyösi László:
  Milyen lesz a jövő települése?.
  A jövő települései és az ifjúság
  Államigazgatási Főiskola, Budapest, Magyarország, 1996.04.19.

Konferencia előadás poszterrel

 1. Mika János, Kürti Lívia, Dr. Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal:
  Környezeti- és oktatási jellemzők hazai városrangsorai.
  X. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása
  NYME, Szombathely, Magyarország, 2011.05.21.

 2. Mika János, Kajati György, Dr. Pajtókné Tari Ilona, Patkós Csaba, Ruszkai Csaba, Tóth Antal, Ütőné Visi Judit:
  Sejtett és rejtett összefüggések városaink statisztikai rangsoraiban (2007).
  II. Települési Környezet Konferencia
  DE, Debrecen, Magyarország, 2009.11.27 - 2009.11.28.

 3. Tóth Antal:
  A bűnözés és a munkanélküliség területi összefüggései Hajdú-Bihar megyei példák alapján.
  Magyar Földrajzi Konferencia
  SZTE, Szeged, Magyarország, 2001.10.25 - 2001.10.27.

Egyéb előadás

 1. Tóth Antal:
  A bűnözés néhány területi jellemzője hazánkban.
  Magyar Tudomány Ünnepe - Földrajztudományi kutatások
  EKF, Eger, Magyarország, 2012.11.12.

 2. Tóth Antal:
  Globális versenyképességi jelentés 2011-2012 - Világgazdasági Fórum.
  Magyar Tudomány Ünnepe - Tudomány a gyakorlatért: szakirányú dokumentumok országról, világról
  EKF, Eger, Magyarország, 2011.11.14.

 3. Tóth Antal:
  Magyarország kriminálgeográfiai helyzetképe.
  Magyar Tudomány Ünnepe - Tudományos együttműködések és PhD kutatások a Földrajz Tanszéken
  EKF, Eger, Magyarország, 2010.11.15.

 4. Tóth Antal:
  A bűnözésföldrajz aktuális kérdései Magyarországon.
  Magyar Tudomány Napja
  EKF, Eger, Magyarország, 2008.11.10.

 5. Tóth Antal:
  A magyar-ukrán államhatár, határterület bűnözésföldrajzi vizsgálata.
  Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia Földrajz Szekció
  II. RFKMF, Beregszász, Ukrajna, 2005.07.14.

 6. Tóth Antal:
  Az államhatárhoz, határterülethez kapcsolódó jogellenes cselekmények kriminálgeográfiai vizsgálata .
  Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia Földrajz Szekció
  II. RFKMF, Beregszász, Ukrajna, 2004.07.15.

 7. Tóth Antal:
  Az államhatárhoz, határterülethez kapcsolódó jogellenes cselekmények.
  Az Interreg közösségi kezdeményezés Magyarországi stratégiája
  Nyíregyháza, Magyarország, 2004.04.15.

Szakkönyv

 1. Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal (szerk.):
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés Tudományos Konferencia.
  BVB Nyomda és Kiadó (2009), 460 oldal
  ISBN 978-963-98

 2. Tóth Antal:
  A logisztika, a logisztikai központok szerepe a terület- és településfejlesztésben. - In: Süli-Zakar I. (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai.
  Dialóg Campus Kiadó (2003), 20 oldal
  ISBN 9639310700

 3. Tóth Antal:
  Hajdúböszörmény. - In: Süli-Zakar I. (főszerk.): Hajdú-Bihar Megye Kézikönyve.
  Csiszér Bt. - CEBA Kiadó (1998), 14 oldal
  ISBN 9639089087

 4. Tóth Antal:
  Hajdúdorog. - In: Süli-Zakar I. (főszerk.): Hajdú-Bihar Megye Kézikönyve.
  Csiszér Bt. - CEBA Kiadó (1998), 9 oldal
  ISBN 9639089087

 5. Tóth Antal:
  Hajdúhadház. - In: Süli-Zakar I. (főszerk.): Hajdú-Bihar Megye Kézikönyve.
  Csiszér Bt. - CEBA Kiadó (1998), 9 oldal
  ISBN 9639089087

 6. Tóth Antal:
  Hajdúnánás. - In: Süli-Zakar I. (főszerk.): Hajdú-Bihar Megye Kézikönyve.
  Csiszér Bt. - CEBA Kiadó (1998), 11 oldal
  ISBN 9639089087

 7. Tóth Antal:
  Téglás. - In: Süli-Zakar I. (főszerk.): Hajdú-Bihar Megye Kézikönyve.
  Csiszér Bt. - CEBA Kiadó (1998), 9 oldal
  ISBN 9639089087

Jegyzet

 1. Tóth Antal:
  Magyarország és a Kárpát-medence regionális társadalomföldrajza.
  EKF TTK (2011), 146 oldal

 2. Tóth Antal :
  Terepgyakorlat II. - Közép-Dunántúl. - In: Félegyházi E. - Utasi Z. - Tóth Cs. - Püspöki Z. (szerk.): Jegyzőkönyv - A tanulmányi kirándulásokhoz és a terepgyakorlatokhoz I-II.
  Kossuth Egyetemi Kiadó (2004), 10 oldal

TDK témavezetés

 1. Völgyi Ágnes:
  Debrecen és Nyíregyháza közúthálózat-fejlesztésének fontossága a városfejlesztés szempontjából. (2005)
  Témavezető: Tóth Antal
  Országos versenyen elért eredmény: 2. helyezés

 2. Katona Péter:
  Jugoszlávia széthullásának geopolitikai vonatkozásai. (1999)
  Témavezető: Tóth Antal - Mező Ferenc
  Országos versenyen elért eredmény: 1. helyezés

Tanulmányút

 1. Erasmus
  Philipps-Universität
  Marburg, Németország, 1999.09.01 - 2000.02.28.umfteng eu okmt

A weboldal az EKF a TermészetTudás Főiskolája címet viselő, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja című pályázatán elnyert projekt részeként valósul meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Készítette: Juhász Tibor
© 2010 Eszterházy Károly Főiskola. Minden jog fenntartva.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!