Bejelentkezés

Új vagy első jelszó kérése

Természettudás Főiskolája

TTF

Eszterházy Károly Főiskola

EKF

Acta Biologica Plantarum Agriensis

abpacover

Annales Mathematicae et Informaticae

amicover

Dr. Bíró Melinda

főiskolai docens
Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Sporttudományi és Módszertani Tanszék

Tudományos fokozat, cím

 • Bíró Melinda:
  Tanítási-tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre.
  PhD, Társadalomtudományok, Sporttudományok (2008)
  [követ]

Folyóiratcikk

 1. Bíró Melinda, Révész L., Bognár J., Sós Cs., Bíró M., Szájer P.:
  A sportágválasztást meghatározó tényezők elemzése versenyszerű úszóknál.
  Magyar Sporttudományi Szemle 13: 49, 26 - 35 (2012)

 2. Bíró Melinda, Theodou N, Vásárhelyi T.:
  Athén 2004.
  Iskolai testnevelés és sport 15, 32 - 33 (2011)

 3. Bíró Melinda:
  A rekreációs úszás története..
  REKREÁCIÓ 1: 1, 14 - 19 (2011)

 4. Bíró Melinda:
  A vízilabdajáték kialakulásának története, versenysporttá válása „a vízilabdázás őskora”...
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Sport. XXXVII: 5, 17 - 38 (2010)

 5. Bíró Melinda, Kun P., Kolozsi L.:
  A Játékos vízhez szoktatás, mint oktatási stratégia az úszásoktatásban..
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Sport. XXXVII: 5, 39 - 48 (2010)

 6. Bíró Melinda, Patkó K.:
  Versenyúszók táplálkozási szokásainak vizsgálata..
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Sport. XXXVI: 4, 5 - 20 (2009)

 7. Bíró Melinda:
  Az úszásoktatás tanár – tanuló interakcióinak meghatározása, Cheffers interakciós kategóriarendszerének (CAFIAS) adaptálásával..
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Sport. XXXVI: 4, 5 - 20 (2009)

 8. Bíró Melinda:
  Javaslat az oktatás stratégiáinak, módszereinek kiválasztásához, úszástanításnál..
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Sport. XXXV: 3, 5 - 20 (2008)

 9. Czabai Veronika, Bíró Melinda, Hajdú Pál:
  Az EKF hallgatóinak életmódja, sportolási szokásai.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis XXXIV. Sectio Pericemonologica XXXIV, 29 - 38 (2007)

 10. Bíró Melinda, Révész L, Bognár J, Marina IS, Gita Sz,, :
  Curriculum Development as related to the Teaching of Swimming in Hungary..
  International Journal of Aquatic Research and Education 1: 2, 156 - 165 (2007)

 11. Bíró Melinda:
  Az úszásoktatásban alkalmazott oktatási módszerek fejlődése.
  Neveléstörténet 3-4, 100 - 108 (2007)

 12. Bíró Melinda:
  A szervezés módjainak és a foglalkoztatás formáinak megválasztása az úszásoktatásban.
  Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei XXXIV: 2, 11 - 27 (2007)

 13. Bíró Melinda:
  Survey of different types of communication in swimming education..
  Physical Education and Sport 51, 1 - 4 (2007)
  [követ]

 14. Bíró Melinda:
  Investigation of the structure of the swimming lesson.
  KALOKAGATHIA XLVII: 3-4, 90 - 98 (2007)

 15. Bíró Melinda, Fügedi B, Révész L.:
  The Role of Teaching Swimming in the Formation of a Conscious Healthy Lifestyle: a Case Report.
  International Journal of Aquatic Research and Education 1: 3, 269 - 284 (2007)

 16. Bíró Melinda, Biróné N.E, Fügedi B, Révész L, Szabó B, Honfi L.:
  Examination of teaching - learning process in swimming applying Chaffers’ system of interaction categories..
  Educational Research and Reviews 2: 4, 64 - 73 (2007)
  [követ]

 17. Bíró Melinda:
  Az úszásnemek megválasztásának és oktatási sorrendjének vízbiztonság és egészség szempontú megközelítése.
  Iskolai testnevelés és sport 32, 13 - 20 (2006)

 18. Bíró Melinda:
  Tanítási-tanulási stratégiák a mozgásos cselekvéstanítás speciális területén, az úszásoktatásban..
  Új Pedagógiai Szemle 9, 62 - 71 (2006)

 19. Bíró Melinda:
  Az interakció sajátossága az általános iskolai úszásoktatásban.
  Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei XXXIII: 1, 23 - 34 (2006)

 20. Bíró Melinda:
  Az oktatási segédeszközök szerepe az általános iskolások úszástanításában..
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Sport. XXXIII: 1, 11 - 22 (2006)

 21. Bíró Melinda, Salvara I. M.:
  Student – teacher interaction analysis of teaching of swimming.
  KALOKAGATHIA XLIII: 3, 85 - 91 (2005)

 22. Bíró Melinda:
  A Nemzetközi Olimpiai Akadémia története és nevelési programja.
  Iskolai testnevelés és sport 17, 28 - 29 (2003)

 23. Bíró Melinda:
  Olimpia.
  Iskolai testnevelés és sport 14, 28 - 29 (2003)

 24. Bíró Melinda:
  Szeminárium Olümpiában.
  Iskolai testnevelés és sport 9, 12 - 13 (2002)

 25. Bíró Melinda :
  Szeminárium Olümpiában.
  Iskolai testnevelés és sport 9, 12 - 13 (2001)

Konferenciacikk

 1. Bíró Melinda, Kapi M.:
  A magyar sportszaknyelv helyesírásának dilemmája..
  VII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF, 116 - 124 (2009)

 2. Bíró Melinda, Pécsi H, Fügedi B.:
  Az olimpiai értékek nevelő hatásának vizsgálata leendő testnevelő tanárok körében..
  VII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF, 134 - 142 (2009)

 3. Bíró Melinda:
  A new perspective of the effectivness of swimming education..
  VI. Országos Sporttudományi Kongresszus, Eger, október 28-30. Kiadványkötet, 77 - 83 (2008)

 4. Bíró Melinda:
  Tanár – tanuló interakció sajátosságai az általános iskolai úszásoktatásban..
  Nyolcvan év a testnevelés és a sporttudomány szolgálatában, V. Országos Sporttudományi Kongresszus, , 15 - 19 (2007)

 5. Bíró Melinda:
  Student-Teacher Interaction Analysis for the Teaching of Swimming..
  Telesná Vychova A Sport V Tretom TisícrocÍ, Elektronicky Zborník, Presov, 300 - 306 (2003)

 6. Bíró Melinda, Balka Richárd:
  Tendencies to reform content and structure of Physical Education..
  Telesná Vychova A Sport V Tretom TisícrocÍ, Elektronicky Zborník, Presov, 482 - 486 (2003)

 7. Bíró Melinda, :
  The Possible Scenes for Popularising the Olympic Idea in Hungary..
  Report on the I.O.A.’s special Sessions and seminars 2001. International Olympic Academy, Ancient Ol, 184 - 189 (2001)

 8. Bíró Melinda, Szabó B.:
  The role of school physical education and sports in the education and training of the youth..
  III. Medzinárodná Vedecká Konferencia, Nitra, 11 - 13 (2000)

 9. Bíró Melinda:
  An investigation into interaction and its implications for the teaching of swimming to children of primary school age..
  III. Medzinárodná Vedecká Konferencia, 106 - 108 (2000)

Konferencia előadás

 1. Bíró Melinda:
  Az úszás egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata leendő pedagógusok körében.
  VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus
  Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, Magyarország, 2011.05.18 - 2011.05.19.

 2. Bíró Melinda:
  Az úszás, mint az egészségtudatos életmód kialakításának egyik lehetséges eszköze a szabadidősportban.
  V. ORSZÁGOS EDZŐI KONGRESSZUs
  Pécs, Magyarország, 2011.10.27 - 2011.10.28.

 3. Bíró Melinda:
  Az információ átadás nem-verbális dimenziói.
  VII. Országos Sporttudományi Kongresszus,
  Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, Magyarország, 2009.05.27 - 2009.05.29.

 4. Bíró Melinda:
  A tanár-diák interakció sajátosságai.
  „Tudomány a sportoló nemzetért” Országos Szakmai-tudományos Konferencia, A Magyar Sport Pedagógiai P
  Testnevelési Egyetem, Budapest, Magyarország, 2008.06.18.

 5. Bíró Melinda:
  Investigation of the structure of the swimming lessons.
  Scientific management of high performance athletes’ training, 10th International Sport Science Confe
  Vilnius, Litvánia, 2007.03.02 - 2007.03.03.

 6. Bíró Melinda:
  A foglalkoztatási formák alkalmazása úszástanításnál.
  Országos Úszóoktatói Konferencia
  Testnevelési Egyetem, Budapest, Magyarország, 2007.11.11.

 7. Bíró Melinda:
  Az Eszterházy Károly Főiskola hallgatóinak életmódja, sportolási attitűdjei.
  37. Mozgásbiológiai Konferencia
  Szarvas, Magyarország, 2007.11.15 - 2007.11.16.

 8. Bíró Melinda:
  Az alapfokú úszásoktatás tanár – tanuló interakcióinak felmérése és oktatási módszereinek meghatározása Cheffers interakciós kategóriarendszerének (CAFIAS) adaptálásával.
  VI. Országos Neveléstudományi Konferencia
  MTA, Budapest, Magyarország, 2006.10.26 - 2006.10.28.

 9. Bíró Melinda:
  Tanár – tanuló interakció sajátosságai az általános iskolai úszásoktatásban..
  V. Országos Sporttudományi Kongresszus
  Budapest, Magyarország, 2005.10.27 - 2005.10.28.

 10. Bíró Melinda:
  A pedagógiai interakció sajátosságai az általános iskolai úszásoktatásban.
  Tudomány Ünnepe Konferencia
  Eger, Magyarország, 2005.11.08.

 11. Bíró Melinda:
  Oktatási segédeszközök szerepe az általános iskolások úszás tanításában.
  Tudomány Napja Konferencia
  Eger, Magyarország, 2004.10.16.

 12. Bíró Melinda:
  An Overview of the Relationship Between Olympic Philosophy and PE Teacher Training.
  10th International Post- Graduate Seminar on Olympic Studies
  Olümpia, Görögország, 2002.05.10 - 2002.06.20.

 13. Bíró Melinda:
  Observational System into Interaction and Its Implications for Teaching of Swimming.
  The 15th International Congress on Sport Sciences for Students
  Budapest, Magyarország, 2002.04.26 - 2002.04.27.

 14. Bíró Melinda:
  Az interakció sajátossága az általános iskolai úszásoktatásban.
  33. Mozgásbiológiai Konferencia
  Budapest, Magyarország, 2002.10.21 - 2002.10.22.

 15. Bíró Melinda:
  Interakcióvizsgálat az úszásoktatásban.
  I. Országos Neveléstudományi Konferencia
  Budapest, Magyarország, 2001.10.25 - 2001.10.27.

 16. Bíró Melinda:
  Az interakció kérdése a sportoktatásban.
  A kutatás az oktatás szolgálatában az Eszterházy Károly Főiskolán az új évezred küszöbén, konferenci
  Eger, Magyarország, 2001.11.08 - 2001.11.09.

 17. Bíró Melinda:
  Hungarians at The 27th Sydney Olympic Games.
  9th International Post- Graduate Seminar on Olympic Studies
  Olümpia, Görögország, 2001.05.15 - 2001.06.20.

 18. Bíró Melinda:
  Investigating interaction in teaching.
  14th International Congress on Sport Sciences for students
  Budapest, Magyarország, 2000.04.13.

 19. Bíró Melinda:
  An investigation of the peculiarities of interaction in the coaching of competitive swimmers..
  75th Anniversary International Congress on Sport Sciences
  Budapest, Magyarország, 2000.11.10 - 2000.11.11.

 20. Bíró Melinda:
  Laws, decrees, syllabi and the role of the gym teacher in the formation and development of physical education and sports at school..
  75th Anniversary International Congress on Sport Sciences
  Budapest, Magyarország, 2000.11.10 - 2000.11.11.

 21. Bíró Melinda:
  Gyakorlatsorok, gyakorlatmodellek az általános iskolás korúak vízilabdajáték oktatásában.
  III. Országos Sporttudományi Kongresszus
  Testnevelési Egyetem, Budapest, Magyarország, 1999.03.05 - 1999.03.06.

 22. Bíró Melinda:
  Új eljárások az általános iskolás korúak vízilabdajáték oktatásában..
  Savaria ~98, Nemzetközi Sporttudományos Konferencia, Szombathely, Október 30-31.
  Szombathely, Magyarország, 1998.10.30 - 1998.10.31.

Szakkönyv

 1. Bíró Melinda:
  Az oktatási stratégiák, módszerek (könyvrészlet) In.: Sport, életmód, egészség, (szerk.: Szatmári Z.).
  Akadémia Kiadó (2009), 30 oldal
  ISBN 9789630586

Jegyzet

 1. Bíró Melinda, Bán Sándor, Tóth Ákos:
  Életmentés, vízből mentés.
  Dialóg Campus (2011), 130 oldal

 2. Bíró Melinda:
  Uszodai sportok.
  Dialóg Campus (2011), 204 oldal

 3. Bíró Melinda:
  Az oktatási eszközök sokrétű alkalmazása az úszástanításnál, kisvizes vízhez szoktatás.
  Líceum Kiadó (2006), 140 oldal
  ISBN 963 9417 5umfteng eu okmt

A weboldal az EKF a TermészetTudás Főiskolája címet viselő, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja című pályázatán elnyert projekt részeként valósul meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Készítette: Juhász Tibor
© 2010 Eszterházy Károly Főiskola. Minden jog fenntartva.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!