Bejelentkezés

Új vagy első jelszó kérése

Természettudás Főiskolája

TTF

Eszterházy Károly Főiskola

EKF

Acta Biologica Plantarum Agriensis

abpacover

Annales Mathematicae et Informaticae

amicover

Prof. dr. Kertész Ádám

egyetemi tanár
Földrajzi és Környezettudományi Intézet
Földrajz Tanszék

Tudományos fokozat, cím

 • Kertész Ádám:
  A földrajzi információs rendszerek alkalmazása a természetföldrajzban.
  PhD, Természettudományok, Földtudományok (1990)

Folyóiratcikk

 1. Kertész Ádám, Jakab G, Szalai Z, Tóth A, Madarász B, Szabó Sz:
  Biological geotextiles against soil degradation under subhumid climate: a case study.
  Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 7: 2, 125 - 134 (2012)
  Impakt faktor: 1,579

 2. Kertész Ádám:
  Matematikai-statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a geomorfológiában a Terves-árok és a Péli-völgy példáján.
  Földrajzi Értesítő 21: 4, 487 - 502 (1972)

Konferenciacikk

 1. Vida József:
  Környezeti nevelés a Varázstoronyban.
  Környezeti nevelés és tudatformálás, 197 - 208 (2015)
  Magyar Tudomány Ünnepe
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2014.10.10 - 2014.11.12.

 2. Kertész Ádám, Pajtókné Tari Ilona, Kürti Lívia, Mika János:
  A klímaváltozás hegyvidéki sajátosságai és várható következményei Észak-Magyarországon.
  Geográfia 2010, megjelenés alatt
  Geográfia 2010
  Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország, 2011.11.04 - 2011.11.06.

 3. Kertész Ádám:
  A domborzatminősítés módszerei különös tekintettel a mennyiségi paraméterek alkalmazására.
  Ungarisch-Slowakisches Geographisches Seminar Budapest, MTA FKI, 1 - 11 (1974)

Szakkönyv

 1. Kertész Ádám:
  Tájökológia.
  Holnap Kiadó, Budapest (2003), 166 oldal

 2. Kertész Ádám:
  A globális klímaváltozás természetföldrajza.
  Holnap Kiadó, Budapest (2001), 144 oldal

 3. Kertész Ádám:
  A térinformatika és alkalmazásai.
  Holnap Kiadó, Budapest (1997), 240 oldal

 4. Kertész Ádám:
  ESSC Executive Meeting, Excursion Guide.
  Budapest, Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences (1992), 60 oldal

 5. Kertész Ádám, Buchroithner M.F., Schmitt U., Strobl D., Suda S.:
  Untersuchungen chemischer und physikalischer Bodenschädigungen mittels kosmischer Fernerkundung.
  DIBAG Report 59, Institute for Image Processing and Computer Graphics, Graz (1992), 45 oldal

 6. Kertész Ádám, Mezősi Gábor:
  Mikroszámítógépes módszerek használata a természetföldrajzban.
  MTA FKI, Budapest (1992), 96 oldal
  [követ]

 7. Kertész Ádám, Lóczy D., Oláh I.:
  Soil conservation policy and practice on croplands in Hungary. - In: Soil Erosion on Agricultural Land. Eds.: Boardman J., Foster I., Dearing J..
  John Wiley and Sons, Chichester (1990), 14 oldal

 8. Kertész Ádám, Mezősi G.:
  Microcomputer assisted ecological feasibility study of landscape types. - In: Geomorphological and Geoecological Essays..
  Akadémiai Kiadó, Budapest (1989), 30 oldal

 9. Kertész Ádám:
  A Dunakanyar - hegyvidék természeti környezetpotenciáljának mezőgazdasági és idegenforgalmi szempontú értékelése.
  MTA FKI, Budapest (1988), 168 oldal

 10. Kertész Ádám, Dövényi Z., Mezősi G.:
  Mikroszámítógépes földrajzi információs rendszer a területi tervezés céljaira. - In: Ökológiai erőforrások feltárási módszerei. /A német, angol, francia, spanyol és kínai kiadványokban e cikk szószerint fordítása./.
  MTA FKI, Budapest (1988), 3 oldal

 11. Kertész Ádám, Juhász Á.:
  Buried mesozoic forms in the Transdanubian Mountains. - In: Environmental and dynamic geomorphology..
  Akadémiai Kiadó, Budapest (1985), 4 oldal

 12. Kertész Ádám:
  Subject and methodology of experimental geomorphology. - In: Enviromental and dynamic geomorphology.
  Akadémiai Kiadó, Budapest (1985), 8 oldal

 13. Kertész Ádám, Mezősi G., Bárány I.:
  A természeti környezetet ért hatások komplex vizsgálata.
  Kutatási zárójelentés, Szeged (1985), 167 oldal

 14. Kertész Ádám, Enyedi Gy.:
  South-East Europe. -In: Geography since the Second World War..
  Croom Helm, London and Sydney (1984), 14 oldal

 15. Kertész Ádám:
  A Dunakanyar üdülőkörzet Visegrád-Szentendre közötti szakaszának 1:25 000-es méretarányú mérnökgeomorfológiai térképe. - Témavezető: Pécsi M., Megbízó: KFH /Tervtanulmány/.
  MTA FKI, Budapest (1982), 24 oldal

 16. Kertész Ádám:
  A Dunakanyag üdülőkörzet 1:100 000-es méretarányú mérnökgeomorfológiai térképe. - Témavezető: Pécsi M., munkatárs: Kaiser M..
  MTA FKI, Budapest Megbízó: KFH /Tervtanulmány/ (1982), 32 oldal

 17. Kertész Ádám, Góczán L., Lóczy D., Molnár K., Tózsa I.:
  A Pilismaróti-öblözet mezőgazdasági területeinek talajtani és talajvízgazdálkodási viszonyai. - Témavezető: Góczán L..
  MTA FKI, Budapest /Tervtanulmány/ (1982), 53 oldal

 18. Kertész Ádám:
  A Dunakanyar üdülőkörzet Szob-Visegrád közötti szakaszának 1:25 000-es mérnökgeomorfoógiai térképe. Témavezető: Kertész Á., munkatárs: Juhász Á. Megbízó: BME /Tervtanulmány/.
  MTA FKI, Budapest (1981), 28 oldal

 19. Kertész Ádám:
  Application of morphometric methods to geomorphological research.
  MTA FKI, Budapest (1979), 11 oldal

 20. Kertész Ádám:
  A Börzsöny-hegység relatív relief térképei. In: A Börzsöny-hegység regionális agrogeológiája /Témavezető: Somogyi S./ 4 ábra.
  MTA FKI, Budapest (1978), 4 oldal

 21. Kertész Ádám:
  A Börzsöny-hegység komplex tájtipológiai térképe. In: A Börzsöny-hegység regionális agrogeológiája /Témavezető: Somogyi S./ 2 melléklet, 1 ábra.
  MTA FKI, Budapest (1978), 15 oldal

 22. Kertész Ádám, Juhász Á., Schweitzer F.:
  Budapest építésföldtani térképezése 1977. évi munkálatai/Békásmegyer, Káposztásmegyer, Óbuda, Újpest 1:100 000-es geomorfológiai térképeinek átszerkesztése /Témavezető: Szilárd J./ 4 térkép, 1 jelkulcs.
  MTA FKI, Budapest Megbízó: FTV (1978), 5 oldal

 23. Kertész Ádám, Juhász Á., Schweitzer F.:
  Magyarország felszínmozgásos területeinek műszaki és földtani katasztere. Magyarázó a Bakony-hegység elnevezésű 1:100 000-es méretarányú térképlap területén felvett felszínmozgásos jelenségekről. Témavezető: Szilárd J. - Pécsi M.
  MTA FKI, Budapest Megbízó: KFH (Tervtanulmány) (1975), 43 oldal

 24. Kertész Ádám, Juhász Á., Schweitzer F.:
  Magyarország felszínmozgásos területeinek földtani-műszaki katasztere. Borsod tájegység területéről felvett 1:100 000-es térkép magyarázója és ábraanyaga. Témavezető: Pécsi M.-Szilárd J..
  MTA FKI, Megbízás: KFH (Tervtanulmány) (1974), 58 oldal

Jegyzet

 1. Kertész Ádám:
  A talajveszteség becslése. Az Általános Talajveszteségbecslési Egylet és alkalmazása a talajvédelmi tervezésben..
  GATE, Gödöllő (1994), 6 oldal
  [követ]

 2. Kertész Ádám:
  A CREAMS-modell alkalmazása a talajveszteség becslésére.
  GATE, Gödöllő (1994), 11 oldal
  [követ]

 3. Kertész Ádám:
  Bevezetés a térinformatikába - NCGIA Core Curriculum.
  BME Általános Geodéziai Tanszék, Budapest (1993), 8 oldal
  [követ]

 4. Kertész Ádám, Mezősi Gábor:
  Mikroszámítógépes módszerek használata a természetföldrajzban.
  JATE Szeged (1991), 497 oldalumfteng eu okmt

A weboldal az EKF a TermészetTudás Főiskolája címet viselő, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja című pályázatán elnyert projekt részeként valósul meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Készítette: Juhász Tibor
© 2010 Eszterházy Károly Főiskola. Minden jog fenntartva.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!