Bejelentkezés

Új vagy első jelszó kérése

Természettudás Főiskolája

TTF

Eszterházy Károly Főiskola

EKF

Acta Biologica Plantarum Agriensis

abpacover

Annales Mathematicae et Informaticae

amicover

Dr. Varga János

főiskolai docens
Biológiai Intézet
Állattani Tanszék

Tudományos fokozat, cím

 • Varga János:
  ДИНАМІКА МІГРАЦІЇ ТА АКУМУЛЯЦІЇ ПЛЮМБУМУ В БРІОФІТНИХ УГРУПОВАННЯХ БЕЗХРЕБЕТНИХ (INVERTEBRATA) НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ БЮКК (УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА).
  CSc, Természettudományok, Biológiai tudományok (2012)

 • Varga János:
  A ponty (Cyprinus carpio) mesonephrosának fény-, scanning és elektromikroszkópos feldolgozása.
  Dr. univ, Természettudományok, Biológiai tudományok (1982)

Díjak, elismerések

 • Kiss Péter díj
  A díjat adta: Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar (2011)

Folyóiratcikk

 1. Боркач Є. І., Варга Я., Гал Ш.:
  Формування змісту професійної підготовки бакалаврів біології в Угорщині // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології :.
  Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка [№ 4 (22)], 108 - 119 (2012)

 2. Ötvös, S.-Varga J. :
  Theodoxus Prevostianus C. Pfeiffer, 1828 hidroökológiai viszonyainak változása a kácsi-élőhelyen..
  Malakológiai Tájékoztató Malacogical Newsletter 25, 25 - 41 (2011)

 3. Kovács Dalma – Tóth László – Rausz Rita, -Antal Károly, -Varga János,:
  A szalakóta költési eredményei és fészkelőhely választása egy mesterséges odútelepen.
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Biologiae XXXVII, 31 - 37 (2011)

 4. Kiss Csaba, Varga János, Stuber István:
  A Fővárosi Állat- és Növénykert orangutánjainak (Pongo abelii) mozgásvizsgálata..
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Biologiae XXXVII., 39 - 45 (2011)

 5. Földessy Mariann-Varga János:
  Faunistical and zoogeographical investigation of Heteroptera communities of North-Hungarian Medium High Mountain Ranges.
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Biologiae XXXVII, 85 - 92 (2011)

 6. Soós Gergő- Dobos Anna-Varga János:
  A gólyaorr abiotikus és tájtényezőinek felvetése..
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Biologiae XXXVII, 61 - 71 (2011)

 7. Soós Gergő - Varga János - Dobos Anna:
  A gólyaorr biotikus tájtényezőinek felvételezése.
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Biologiae XXXVII, 73 - 83 (2011)

 8. Varga János, Rosko, V. H., Kolesnyik, O. B.:
  Ekolohicsni oszoblivosti briofitnih ukripovány bezirebetnih (Invertebrata) nacionalnoho parky biokk (Ugorska respublika) .
  Science Bull. Uzhorod University (Ukraina) 29, 5 - 12 (2010)

 9. Kovács Dalma, Tóth László, Rausz Rita, Antal Károly István, Varga János:
  A szalakóta költési eredményei és fészkelőhely választása egy mesterséges odútelepen.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Biologiae 37, 31 - 37 (2010)

 10. Soos Gergő - Dobos Anna - Varga János:
  A Gólyaorr abiotikus tájtényezőinek felvételezése.
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Biologiae XXXVII., 61 - 71 (2010)
  [.pdf]

 11. Soós Gergő - Varga János - Dobos Anna :
  A Gólyaorr biotikus tájtényezőinek felvételezése.
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Biologiae XXXVII., 73 - 83 (2010)
  [.pdf]

 12. Szendrei, P. - Dudás, Gy. -, Varga, J. :
  Pókfaunisztikai vizsgálatok a kisújszállási őserdő területén.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Biologiae Nova Series XXXVI 36, 71 - 75 (2009)

 13. Varga J. - Naár Z. - Rosko, V. M.:
  Influence of microhabitat on the selection of Collembolan species Tomacerus longicornis (Müll.) among fungi in moss cushion.
  Naukovij Bicnik, Serija Biologija, Ungvár (Uzsgorod, Ukrajna) 25, 164 - 166 (2009)

 14. Varga János:
  Natural assets and zoogeography of the Bodrogköz fauna.
  Thaiszia Journal of Botany Vol. 19, Kosice Suppl.1 19, 441 - 443 (2009)

 15. György Dudás, Róbert Gallé, Viktor Gábor Papp & János Varga:
  The spider fauna of the Bodrogköz on the basis of literature data and current condition assessment.
  Thaiszia Journal of Botany Vol. 19, Kosice Suppl.1 19, 413 - 425 (2009)

 16. Túri, T.-Dudás, Gy.- Varga János :
  Adatok a Sár-hegy farkaspók (Lycosidae) faunájához.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Biologiae Nova Series XXXVI 36, 77 - 83 (2009)

 17. Dudás, Gy. - Kovács, Z. - Varga J. :
  Adatok a kazári vízvölgy pókfaunájához.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Biologiae Nova Series XXXVI 36, 67 - 70 (2009)

 18. Varga János - Gál Sándor- Keresztény István:
  Felelőségünk a teremtett világért.
  Jel Spirituális és Kulturális Folyóirat XXI. Évfolyam Kairosz Kiadó Kft. 2, 41 - 43 (2009)

 19. Vitéz G. M. - Dobos A. - Varga J. :
  Sajólád természeti értékei.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Sectio Biologica Nova series XXXIII 33, 69 - 91 (2008)

 20. Varga János:
  Analysis of the bryofauna some moss species.
  Naukovij Bicnik, Serija Biologija, Ungvár (Uzsgorod, Ukrajna) 23, 264 - 265 (2008)

 21. Vitéz Gábor Miklós, Dobos Anna, Varga János:
  Sajólád természeti értékei.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Sectio Biologica Nova series XXXIII XXXIII, 69 - 91 (2008)

 22. Varga János, , Ötvös Sándor & Füköh Levente:
  Theodoxus prevostianus C. Pfeiffer, 1828 kácsi lelőhelyei.
  Malakológiai Tájékoztató Malacogical Newsletter 25, 95 - 101 (2007)

 23. Varga János, Varga András-Ötvös Sándor-Füköh Levente:
  A Kácsi-források és a Kácsi-Patak csigafaunájának újra vizsgálata.
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Biologiae 33, 117 - 124 (2006)

 24. Varga János, Naár Zoltán, Dobolyi Csaba:
  Az Orchesella cincta (Linné) Collembola faj táplálék összetétele.
  Acta Academiae Agriensis, Sectio Biologiae 33, 1 - 15 (2006)

 25. Varga János, Naár Zoltán, Kőrösi Ferenc:
  Mohákból feltárt holyvák (Staphylinidae) nehézfémfelhalmozásának elemzése röntgen radiográfiás módszerekkel.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series XXII 22, 198 - 206 (2006)

 26. Földessy Mariann &, Varga János :
  Az Upponyi-szoros Heteroptera faunája II..
  Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 29, 139 - 144 (2005)

 27. Varga János és Naár Zoltán, :
  Hypnum cupressiforme Hedw. mohafaj mikrogombáinak lehetséges allergén hatásai.
  Acta. Acadamiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Biologiae XXV. 25, 169 - 174 (2004)

 28. Varga János, Kőrösi Ferenc, Balaskó Márton, Naár Zoltán:
  Assessing cadmium distribution applying neutron radiography in moss trophical levels, located in Szarvaskő, Hungary.
  Applied radiation and Isotopes 61, 647 - 651 (2004)
  Impakt faktor: 1,090

 29. Kárász Imre, Varga János:
  A Galagonyás-völgy természetvédelmi értékelése.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis XXIII. 1, 65 - 82 (2002)

 30. J. Varga, Z. Naár and Cs. Dobolyi:
  The Composition of intestine content of Orchesella cincta (Linné) (Insecta: Collembola).
  Opuscula Zoologica 34, 105 - 112 (2002)

 31. Dudás György &, Varga János:
  Adatok a Tornai-dombság és a Keleti-Cserhát pók-faunájához.
  Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 26, 141 - 147 (2002)

 32. Varga János &Naár Zoltán, :
  A collembolák mint lehetséges terjesztői a mohákban élő gombáknak.
  Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 26, 115 - 120 (2002)

 33. Varga János, Naár Zoltán, , Dobolyi Csaba:
  Selective feeding of Collembolan species Tomacerus longicornis (Müll.) and Orchesella cincta (L.) on moss inhabiting.
  Pedobiologia 46, 526 - 538 (2002)
  Impakt faktor: 2,400

 34. Varga János, Naár Zoltán, Dobolyi Csaba:
  A Tomacerus longicornis (Linné) Collembola faj táplálékösszetétele.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis XXIII. 23, 189 - 203 (2001)

 35. Dudás György-Kálmán Dorottya-Varga János:
  Adatok Dél-Heves pókfaunájához.
  Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 25, 69 - 78 (2001)

 36. Pénzesné Kónya Erika, Orbán Sándor, Varga János, Bakalárné Sütő Ibolya:
  The process of bryophyte-lichen succession on solidified lava with different ages on the isle of Réunion.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Biologiae 21., 86 - 97 (2001)

 37. Varga J. - Naár Z. - Dobolyi Cs.:
  The impact of moss as diet for two Collembolan species.
  Acta Biologica Debrecina, Oecoligica Hungarica 11/1, 323 - 323 (2000)

 38. Kárász I. - Varga J. - Légrády Gy. - Pelyhe Tibor, Vargha B.:
  Root system examinations on the forests of the Hungarian mountain-ranges of medium height.
  Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 23, 143 - 151 (1999)

 39. Varga János, Oldal Vince, :
  A légkörszennyezés hatása a mohák állatközösségére.
  Acta Acadamiae Pedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XXII. Sectio Zoologica 22, 83 - 92 (1998)

 40. Dulai Sándor András, Varga János, Cseh Roland, Molnár Erika, Molnár István, Kovács Ferenc, Suba János:
  Az Upponyi-szoros mikroklímája.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Biologiae 21, 398 - 407 (1995)

 41. Légrády György, Kárász Imre, Varga János, Hangyel L., Naár Zoltán:
  Néhány hazai zonális erdőtársulás talajának összehasonlító vizsgálata.
  Fol Hist Nat Mus Matr 20, 51 - 56 (1995)

 42. Bartos László-Földessy Mariann-Varga János :
  Az Upponyi-szoros Orthoptera és Heteroptera faunájának vizsgálata.
  Acta Acadamiae Paedagogicae Agriensis Nova Series XXI. 21, 75 - 81 (1995)

 43. Varga János, , Vargha Béla:
  Adatok az Upponyi-szoros bryofaunájának összetételére vonatkozóan.
  Acta Acad. Agr. Nova Series XXI. 21, 307 - 326 (1995)

 44. Földessy Mariann-Varga János:
  Contribution of the knowledge of the zoogeographical investigation of Heteroptera communities of North-Hungarian Medium High Mountain Ranges.
  Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 20, 91 - 98 (1995)

 45. Andrikovics Sándor-Kovács Flórián, Varga János, :
  Napszakos vízklíma vizsgálatok a Csernely-patak upponyi szakaszán.
  Acta Acadamiae Paedagogicae Agriensis Nova Series XXI. 21, 403 - 411 (1995)

 46. Földessy Mariann - Varga János :
  Adatok a Zempléni-hegység Heteroptera faunájához.
  Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 19, 63 - 69 (1995)

 47. Földessy Mariann-Varga János :
  Heterepterológiai vizsgálatok a Lázbérci TVK területén.
  Acta Acadamiae Paedagogicae Agriensis Nova Series XXI. 21, 272 - 296 (1994)

 48. Varga János, :
  Analysis of the fauna of protected moss species.
  Biological Conservation Speciel Issue Endangered Bryophytes in Europe-Causes and Conservation, Elsev 59, 171 - 173 (1992)
  Impakt faktor: 3,100

 49. Varga János :
  Analysis of the fauna of protected moss species.
  Biological Conservation Speciel Issue Endangered Bryophytes in Europe-Causes and Conservation, Elsev 59, 171 - 173 (1992)
  Impakt faktor: 3,100

 50. Varga János:
  Adatok Felsőtárkány területének bryofaunájára vonatkozóan.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, NS. XX. Sectio Biologicae 20, 81 - 88 (1991)

 51. Varga János:
  Tájékozódó vizsgálatok különböző stratégiájú mohafajok faunáján.
  Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Sectio Biologicae et Chemicae XIX. 19, 59 - 72 (1989)

Konferenciacikk

 1. Vida József:
  Környezeti nevelés a Varázstoronyban.
  Környezeti nevelés és tudatformálás, 197 - 208 (2015)
  Magyar Tudomány Ünnepe
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2014.10.10 - 2014.11.12.

 2. F. Kőrösi,, Varga J., M. Balaskó, and Z. Naár:
  Assessing cadmium and lead distribution aplying neutron and x-ray radiography in moss trophical levels, located in szarvaskő, hungary.
  Bokk of abstract, 19 - 20 (2000)
  6th Workshop Energy and Environment
  Szent István University Gödöllő Department of Physics and Process Control, Gödöllő, Magyarország, 2000.10.09 - 2000.10.10.

 3. Varga János :
  Relationship between the life strategy of bryophytes and the bryofauna.
  Proceedings of the Sixth Meeting of the Central and East European Bryological Working Group (CEBWG), 120 - 128 (1989)
  Sixth Meeting of the Central and East European Bryological Working Group (CEBWG)
  Botanical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, Pruhonice, Liblice (Czechoslovak), Csehország, 1989.09.12 - 1989.09.16.

Konferencia előadás poszterrel

 1. Szitta Emese-Varga János :
  Significance of caddisflies (Trichoptera) in functional feeding groups of aquatic macro-invertebrate communities.
  VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia
  Veszprém, Magyarország, 2012.04.18 - 2012.04.21.

 2. E. Szitta, - É. Milinki, -J. Varga-Gy.Lakatos :
  Preliminary surveys for ecological water qualification on the Eger-stream between Szarvaskő (Centre) and Eger (Industrial Zone).
  VII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia
  Kolozsvár (Cluj Napoca), Románia, 2011.03.24 - 2011.03.27.

 3. Pénzesné Kónya Erika, Varga János, Dudás György:
  Introduction of the biological monitoring project of the ESA \\\\.
  Using Evaluation to Enhance the Rural Development Value of Agri-environmental Measures
  Parnu, Észtország, 2008.06.17 - 2008.06.19.[követ]

 4. Varga János, , M. Balaskó, F.Kőrösi-, Naár Zoltán, :
  Assessing cadmium distribution applying neutron in moss trophical levels, located in Szarvaskő, Hungary.
  Advances in Neutron Imaging for the 21st Century
  The Pennsylvania State University, USA Pennsylvania, Egyéb, 2001.06.03 - 2011.06.06.

 5. Varga János :
  Relationship betwen the life strategy of bryophytes and the mesofauna..
  6th Meeting CEBWG.
  Liblice, Csehország, 1989.09.12 - 1989.09.17.

Szakkönyv

 1. Papp, V. G.-Dudás, Gy. - Varga J. :
  Pókok (Araneae).
  In. Dobos, E. Jozef. T. ed. Élet a folyók közt. Bodrogköz tájhasználati monográfia (2009), 76 oldal

 2. Varga János:
  A Bodrogköz faunájának természeti értékei és zoogeográfiája (A magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája).
  Lorántffy Zsuzsa Szellemében Természet- és Társadalomtudományi Alapítvány, Gödöllő (2008), 16 oldal
  ISBN 978-963-06

 3. Dudás György, Gallé Róbert, Papp Viktor Gábor ,, Varga János :
  A Bodrogköz pókfaunája.
  Lorántffy Zsuzsa Szellemében Természet- és Társadalomtudományi Alapítvány, Gödöllő (2008), 10 oldal
  ISBN 978-963-06

 4. F. Balaskó, F. Kőrösi, J. Varga János, Z. Naár :
  Ecological application of dynamic neutron radiography: Cadmium distribution, originated from transport vehicle fucls, on/in a spider among moss vegetation Budapest Neutron Centre Progress Report on the activities at the Budapest Research Reactor 1998-199.
  Budapest Research Reaktor (2000), 1 oldal
  ISBN 1418-8082

Jegyzet

 1. Varga János, Horotán Katalin:
  Élettelen környezeti tényezők állapota és változása..
  Líceum Kiadó (2016), 3 oldal
  ISBN ISBN 978-6

 2. Varga János, Földessy Mariann, Horotán Katalin:
  Terepi gyűjtési technikák, rovarok gyűjtése és preparálása..
  Eger, Liceum Kiadó. A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg (2015), 136 oldal
  ISBN 978-615-55

 3. Varga János, :
  Élőhely- és Élőlényismeret (zoológia).
  EKF Líceum Kiadó (2011), 320 oldal
  ISBN 978-963-98

 4. Pénzesné Kónya Erika, Varga János, :
  Ökológia jegyzet. Gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók számára Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban –.
  Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalombanTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 (2011)

 5. Varga János:
  Veszélyes állatok. Parazita állatok, az ember parazitái. Állati eredetű fertőzések (zoonózisok), megbetegedések.
  EKF Líceum Kiadó (2010), 272 oldal
  ISBN 978-963-98

 6. Varga János:
  Állatrendszertani gyakorlatok I..
  EKF Líceum Kiadó (2008), 466 oldal

 7. Varga János:
  Evolúciótan.
  EKF Líceum Kiadó (2006), 542 oldal

 8. Dávid Árpád, Fűköh Levente, Varga János:
  Bevezetés az őslénytanba és a paleoökológiába.
  EKF Líceum Kiadó, Eger (2002), 166 oldal

 9. Varga János:
  Állatrendszertani gyakorlatok munkafüzet (elméleti áttekintés és gyakorlat).
  EKF Líceum Kiadó (2002), 311 oldal

 10. Varga János, Rácz István:
  Állatföldrajz.
  EKF Líceum Kiadó (1996), 310 oldal

 11. Varga János:
  Fajismeret (zoológia) (Oktatási segédanyag a graduális és levlező képzésben és a csíkszeredai (Románia) távoktatásban részvevő biológia-földrajz szakos hallgatók részére).
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger (1996)

 12. Varga János:
  Állatrendszertani gyakorlatok I-II. (Oktatási segédanyag a graduális és levlező képzésben és a csíkszeredai (Románia) távoktatásban részvevő biológia-földrajz szakos hallgatók részére).
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger (1996), 110 oldal

 13. Bartos, L. - Kiss,-O, Milinki, É. - Tóth, I. - Varga J. :
  Állatrendszertan terepgyakorlati jegyzőkönyv.
  Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger (1992), 45 oldal

 14. Varga János:
  Állatrendszertani gyakorlatok II..
  EKF Líceum Kiadó (1991), 127 oldal

 15. Kárász Imre, Varga János:
  Szünbiológiai terepgyakorlatok.
  Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger (1990), 244 oldal

 16. Sey, O. - Varga J. :
  Evolúciótan.
  Tankönyvkiadó (1989), 130 oldal

 17. Kárász Imre, Varga János:
  Ökológia és környezetvédelem terepgyakorlatok. Főiskolai jegyzet az intenzív pedagógus továbbképzés biológia szakos hallgatók részére.
  Eger (1988), 56 oldal

 18. Kárász Imre, Varga János:
  Ökológia és környezetvédelem terepgyakorlatok.
  Eger (1988), 56 oldalumfteng eu okmt

A weboldal az EKF a TermészetTudás Főiskolája címet viselő, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja című pályázatán elnyert projekt részeként valósul meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Készítette: Juhász Tibor
© 2010 Eszterházy Károly Főiskola. Minden jog fenntartva.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!