Bejelentkezés

Új vagy első jelszó kérése

Természettudás Főiskolája

TTF

Eszterházy Károly Főiskola

EKF

Acta Biologica Plantarum Agriensis

abpacover

Annales Mathematicae et Informaticae

amicover

Utasi Zoltán

tanársegéd
Földrajzi és Környezettudományi Intézet
Földrajz Tanszék

Tudományos fokozat, cím

 • Utasi Zoltán:
  Fejlődéstörténeti rekonstrukció és geomorfológiai értékek a Felső-Tarna- és a Felső-Gortva-vidéken.
  PhD, Természettudományok, Földtudományok (2011)
  [.pdf]

Folyóiratcikk

 1. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regionale Veränderungen in Mitteleuropa basierend auf globalen Klimamodellen, rückskaliert durch die MAGICC/SCENGEN 5.3 diagnostische Software.
  Humboldt-TÁMOP für den UMwelt und KLlimaschutz (Palocz-Andresen, M., Németh R. und Szalay D., verf.), megjelenés alatt

 2. Utasi Zoltán:
  A Pétervásárai-medence alacsony dombsági üledékeinek szedimentológiai vizsgálata.
  Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, sectio geographiae, megjelenés alatt
  [.pdf]

 3. Utasi Zoltán:
  Development reconstruction in the region of the Upper Tarna and the Upper Gortva.
  A Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei 13, 181 - 186 (2011)

 4. Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona, Mika János:
  Satellite observations for climate change.
  A Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei 13, 217 - 222 (2011)

 5. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán, Varga Gábor:
  A globális klímamodell-futások és empirikus éghajlati forgatókönyvek, mint a múltbeli eltérések területi eloszlása közelítései.
  Környezettörténet 2, 215 - 231 (2011)

 6. Horváth Szilvia, Jankó Szép István, Mika János, Makra László, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán:
  Effect of evapotranspiration parameterisation on the Palmer Drought Severity Index.
  Physics and Chemisrty of the Earth volume 35., 11 - 18 (2010)
  Impakt faktor: 1,138

 7. Utasi Zoltán:
  A Cered-Almágyi-medence geomorfológiai szintjeinek vizsgálata.
  Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, sectio geographiae 2., 77 - 90 (2009)
  [.pdf]

 8. Szabó Gergely, Utasi Zoltán:
  Térinformatikai módszerek összehasonlító elemzése a Cserehát példáján.
  Acta Geographica Ac Geologica et Meteorologica Debrecina Tomus XXXV, 297 - 304 (2001)
  [.pdf]

Konferenciacikk

 1. Utasi Zoltán, Patkós Csaba, Tóth Antal, Mika János:
  Environmental and social geography characteristics of towns located in valleys.
  Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában, 419 - 428 (2012)
  Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában
  II. RFKMF, Beregszász, Ukrajna, 2012.03.29 - 2012.03.30.

 2. Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona, Mika János, Patkós Csaba, Tóth Antal:
  Observed air pollution specifics of the valley-based towns.
  Air and Water Components of the Environment (G. Pandi and F. Moldovan, eds.). Cluj-Napoca, Romania 2, 244 - 252 (2012)
  Air and Water Components of the Environment
  Cluj-Napoca, Románia, 2012.03.23 - 2012.03.24.

 3. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regional climate scenarios based on global climate models.
  Summer School on ‘Climate Change and Impact to Agriculture’, 1 - 7 (2011)

 4. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regional climate changes in Central Europe based on global climate models.
  Természet- és Műszaki- és Gazdaságtudományok alkalmazása 9. Nemzetközi Konferencia, megjelenés alatt

 5. Utasi Zoltán:
  Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén.
  Geográfia 2010, megjelenés alatt
  [.pdf]

 6. Utasi Zoltán:
  Development reconstruction in the region of the Upper Tarna and the Upper Gortva.
  VI. Természettudományi Euroregionális Konferencia, 181 - 186 (2011)

 7. Utasi Zoltán, Mika János, Tóth Antal:
  Völgyalji városaink környezeti és társadalomföldrajzi sajátosságai.
  Környezettudatos energiatermelés és –felhasználás, 289 - 295 (2011)
  Környezet és energia
  DE, Debrecen, Magyarország, 2011.11.25 - 2011.11.26.
  [követ]

 8. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regional climate scenarios based on GCM outputs.
  XXVth Conference of the Danube Countries CD-ROM, 1 - 11 (2011)
  XXVth Conference of the Danube Countries
  Budapest, Budapest, Magyarország, 2011.06.16 - 2011.06.16.

 9. Pajtókné Tari Ilona, Mika János, Utasi Zoltán:
  Satellite observations for education of climate change.
  Air and water components of the Environment, 122 - 130 (2011)
  Air and water components of the Environment
  Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Románia, 2011.03.18 - 2011.03.19.

 10. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán:
  A globális klímamodellek projekciói mint a múltbeli eltérések térbeli eloszlásának közelítései.
  Környezettörténeti Konferencia, 67 - 68 (2010)

 11. Utasi Zoltán:
  A Vajdavár-vidék homokkőformáinak természeti értékei.
  Tájökológiai kutatások 2010., 269 - 280 (2010)
  [.pdf]

 12. Mika János, Dunkel Zoltán, Utasi Zoltán:
  Satellite observations for climate science.
  Satellite data availability, methods and challenges for the assessment of climate change and variabi, 115 - 134 (2010)
  [.pdf]

 13. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán, Varga Gábor:
  A globális klímamodell-futások és empirikus éghajlati forgatókönyvek, mint a múltbeli eltérések területi eloszlása közelítései.
  Környezettörténet 2, 67 - 68 (2010)

 14. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Dr. Pajtókné Tari Ilona:
  Az éghajlat változásai Európában a következő 50 évben a MAGICC SCENGEN 5.3 program alapján.
  Tájökológiai kutatások 2010, 163 - 169 (2010)
  [.pdf]

 15. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Az éghajlat változásai Európában a következő 50 évben a MAGICC SCENGEN 5.3 program alapján..
  Tájökológiai kutatások 2010. IV.. Magyar Tájökológiai Konferencia, 163 - 169 (2010)
  Tájökológiai kutatások 2010. IV. Magyar Tájökológiai Konferencia
  Kerekegyháza, Magyarország, 2010.05.13 - 2010.05.15.

 16. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regional Changes in Central Europe Based On Global Climate Models, Re-Scaled by the MAGICC/SCENGEN 5.3 Diagnostic Software.
  TÁMOP-Humboldt Colleg for Environment and Climate Protection, 46 - 51 (2010)
  TÁMOP-Humboldt Colleg for Environment and Climate Protection
  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, Magyarország, 2010.12.03 - 2010.12.03.

 17. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Regional climate scenarios based on global climate models.
  Summer School on ‘Climate Change and Impact to Agriculture’ CD-ROM, 1 - 7 (2010)
  Summer School on ‘Climate Change and Impact to Agriculture’
  Keszthely, Keszthely, Magyarország, 2010.07.05 - 2010.07.09.

 18. Mika János, Varga Gábor, Utasi Zoltán, Pajtókné Tari Ilona:
  Az éghajlat változásai Európában a következő 50 évben a MAGICC SCENGEN 5.3 program alapján.
  Tájökológiai kutatások 2010., 163 - 169 (2010)
  IV.. Magyar Tájökológiai Konferencia
  Kerekegyháza, Magyarország, 2010.05.13 - 2010.05.15.

 19. Mika János, Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán:
  A globális klímamodellek projekciói mint a múltbeli eltérések térbeli eloszlásának közelítései.
  Környezettörténeti Konferencia, 67 - 68 (2010)
  Környezettörténeti Konferencia
  ELTE, Budapest, Magyarország, 2010.02.04 - 2010.02.05.

 20. Utasi Zoltán:
  Völgyközök aszimmetriájának kvantitatív meghatározása a Felső-Tarna-vidéken.
  Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés, 159 - 166 (2009)
  [.pdf]

 21. Utasi Zoltán:
  Geomorfológiai értékek a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetben.
  Tájkutatás – tájökológia, 323 - 329 (2008)
  [.pdf]

 22. Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán, Mika János:
  A klímaváltozás szemléltetése a földrajztanításban.
  IV. Magyar Földrajzi Konferencia, 170 - 176 (2008)
  IV. Magyar Földrajzi Konferencia
  DE, Debrecen, Magyarország, 2008.11.14 - 2008.11.15.

 23. Pajtókné Tari Ilona, Utasi Zoltán, Mika János:
  A klímaváltozás szemléltetése a földrajztanításban.
  IV. Magyar Földrajzi Konferencia, 170 - 176 (2008)
  IV. Magyar Földrajzi Konferencia
  Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország, 2008.11.14 - 2008.11.15.

 24. Utasi Zoltán:
  Geomorphological and geological study trail in the Medvesalja.
  Anthropogenic aspects of landscape transformations 4., 122 - 130 (2006)
  [.pdf]

 25. Utasi Zoltán, Fórián Tünde:
  A bazaltvulkanizmus megjelenési formái néhány magyarországi példa alapján.
  Földrajzi tanulmányok dr. Lóki József tiszteletére, 231 - 241 (2006)
  [.pdf]

 26. Utasi Zoltán, Félegyházi Enikő:
  Contribution to the alluvial development of the Tarna Gap in the environs of Istenmezeje.
  Landscapes – Nature and man, 151 - 159 (2005)
  [.pdf]

 27. Utasi Zoltán:
  A Felső-Tarna-vidék egyes kiemelkedő geomorfológiai értékeinek természetvédelmi és idegenforgalmi célú értékelése.
  A Magyar Földrajzi Konferencia abstract kötete, 223 - 223 (2004)

 28. Utasi Zoltán:
  Some outstanding geomorphological values of the Upper Tarna region.
  Anthropogenic aspects of landscape transformations 3., 103 - 114 (2004)
  [.pdf]

 29. Utasi Zoltán:
  Adalékok a Ceredi-medence vízhálózatának vizsgálatához.
  Földrajz az egész világ, 33 - 38 (2001)
  [.pdf]

 30. Utasi Zoltán:
  A Heves-Borsodi-dombság morfometriai elemzése térinformatikai módszerekkel.
  A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei, 1 - 10 (2001)
  [.pdf]

 31. Utasi Zoltán:
  Additions for examination of the Ceredi-basin drainage (waterway) network.
  Anthropogenic aspects of landscape transformations 1., 86 - 94 (2000)
  [.pdf]

 32. Utasi Zoltán:
  A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata.
  A táj és az ember – geográfus szemmel, 1 - 8 (1999)
  [.pdf]

Konferencia előadás

 1. Utasi Zoltán:
  Environmental and social geography characteristics of towns located in valleys.
  Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában
  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna, 2012.03.29 - 2012.03.30.

 2. Utasi Zoltán:
  Fejlődéstörténeti rekonstrukció a Felső-Tarna- és a Felső-Gortva-vidéken.
  VI. Természettudományi Euroregionális Konferencia
  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely, Magyarország, 2011.01.26.

 3. Utasi Zoltán:
  Völgyalji városaink környezeti és gazdaságföldrajzi sajátosságai.
  II. Környezet és Energia Konferencia
  Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország, 2011.11.25 - 2011.11.26.

 4. Utasi Zoltán:
  A Vajdavár-vidék homokkőformáinak természeti értékei.
  IV. Magyar Tájökológiai Konferencia
  Kerekegyháza - Kunpuszta, Kerekegyháza, Magyarország, 2010.05.13 - 2010.05.15.

 5. Utasi Zoltán:
  Maradványfelszínek vizsgálata a Tarna és a Gortva forrásvidékén.
  Geográfia 2010 – Pécs
  Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország, 2010.11.06.

 6. Utasi Zoltán:
  Lithological, structural and geomorphological endowments as determinative factors in the landuse of an area.
  Hungarian – Polish Symposium
  University of Silesia, Sosnowiec, Lengyelország, 2002.05.14 - 2002.05.15.

 7. Utasi Zoltán:
  A Heves-Borsodi-dombság morfometriai elemzése térinformatikai módszerekkel.
  I. Magyar Földrajzi Konferencia
  Szegedi Egyetem, Szeged, Magyarország, 2001.10.25 - 2001.10.27.

 8. Utasi Zoltán:
  Adalékok a Ceredi-medence vízhálózatának vizsgálatához.
  Geográfus Doktoranduszok V. Országos Konferenciája
  Miskolci Egyetem, Miskolc, Magyarország, 2000.10.06 - 2000.10.07.

 9. Utasi Zoltán:
  Additions for examination of the Ceredi-basin drainage (waterway) network.
  Hungarian – Polish Symposium
  Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország, 2000.10.10.

 10. Utasi Zoltán:
  A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata.
  Geográfus Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája
  József Attila Tudományegyetem, Szeged, Magyarország, 1999.10.22 - 1999.10.23.

Egyéb előadás

 1. Utasi Zoltán:
  Törpék a Világűrben.
  IV. Földrajz Szakhét
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2011.03.22.

 2. Utasi Zoltán:
  A spagettitől a madártávlatig.
  Mindentudás Könyvtára
  Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger, Magyarország, 2011.05.18.

 3. Utasi Zoltán:
  A közlekedés jövője Európában – EU dokumentumok 2010-2011.
  Magyar Tudomány Ünnepe 2011
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2011.11.14.

 4. Utasi Zoltán:
  Rumcájsz földjén – Csehországban (Észak-Csehország).
  III. Földrajz Szakhét (EKF)
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2010.03.30.

 5. Utasi Zoltán:
  A térinformatika alkalmazási lehetőségei a közigazgatásban.
  Tudomány Napja
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2008.11.10.

 6. Utasi Zoltán:
  Fejlődéstörténeti rekonstrukció a Felső-Tarna- és a Felső-Gortva-vidéken.
  Tudomány napja
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 2007.11.19.

 7. Utasi Zoltán:
  Ceauşescu szelleme a Duna-deltában.
  Magyar Földrajzi Társaság
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Magyarország, 1970.01.01 - 2010.03.10.

Szakkönyv

 1. Süli-Zakar István (szerk.), Utasi Zoltán:
  Hortobágy és Vámospércs in.: Hajdú-Bihar-megye kézikönyve.
  Csiszér BT – CEBA Kiadó (1998), 673 oldal
  [.pdf]

Jegyzet

 1. Utasi Zoltán:
  Jegyzőkönyv a tanulmányi kirándulásokhoz és a terepgyakorlatokhoz.
  Kossuth Egyetemi Kiadó (2011), 246 oldal

 2. Mika János, Utasi Zoltán, Biró Csaba, Pénzesné Kónya Erika:
  Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása.
  ESZA (2011)

 3. Mika János, Biró Csaba, Utasi Zoltán, Pénzesné Kónya Erika:
  Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása..
  ESZA (2011)

 4. Mezősi Gábor (szerk.), Utasi Zoltán:
  Adobe Photoshop 4.0. in.: A földrajzi információs rendszerek alkalmazásának néhány elméleti és oktatási kérdése.
  JATE (1998), 67 oldalumfteng eu okmt

A weboldal az EKF a TermészetTudás Főiskolája címet viselő, az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.2.3 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja című pályázatán elnyert projekt részeként valósul meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Készítette: Juhász Tibor
© 2010 Eszterházy Károly Főiskola. Minden jog fenntartva.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!